VIDEO! Atenție! Modificări privind securitatea la incendiu a construcțiilor

VIDEO! Atenție! Modificări privind securitatea la incendiu a construcțiilor. Sub coordonarea Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice – Romania, noua formă a normativelor P118-2 (Instalaţii de stingere) şi P118-3 (instalaţii de detectare, semnalizare şi avertizare) au fost avizate de Comitetul Tehnic de Coordonare Generală. Aceste modificări elimină o parte din neclarităţile formei actuale a normativelor.

De asemenea, reprezentanții Ministerului susțin și lărgirea spectrului de profesionişti care contribuie la elaborarea şi actualizara periodică a acestora, prin cooptarea unei echipe de experţi, multidisciplinară (formată din specialişti din diferite domenii: arhitecţi, ingineri, reprezentanţi ai producătorilor de materiale/sisteme, reprezentanţi ai asiguratorilor, ai proprietarilor şi dezvoltatorilor, ai IGSU, etc.) care să se ocupe de normativ, atât pentru elaborare cât şi pentru modificările/adăugirile ulterioare.

P118-2:
Reţelele de distribuţie a apei din centrele populate (localităţi) trebuie să fie echipate cu hidranţi exteriori, care trebuie să asigure condiţiile de debit şi presiune necesare stingerii incendiilor, potrivit prevederilor prezentului normativ şi a celorlalte reglementări tehnice referitoare la instalaţii de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor, după caz.

P118-3:
Echiparea cu instalaţii de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu se asigură în mod obligatoriu la construcţii şi/sau spaţii (o încăpere sau mai multe încăperi inclusiv circulaţiile lor comune) pentru toate categoriile de construcţii/compartimente/spații, prevăzute, conform reglementărilor specifice, cu sisteme de evacuare a fumului sau sisteme de evacuare a fumului si gazelor fierbinți, cu instalaţii automate de stingere cu apă tip sprinklere, sprinklere deschise – drencere sau pulverizatoare, ceaţă de apă, ori cu substanţe speciale, în condiţiile în care acţionarea acestora se face prin astfel de instalaţii, dar şi pentru:
– construcţii închise de importanţă excepţională – A şi deosebită – B, încadrate conform legislaţiei specifice;
– clădiri înalte, cu excepţia clădirilor cu destinaţia de locuinţe, şi foarte înalte indiferent de destinaţie;
– săli aglomerate şi spaţiile aferente acestora;
– clădiri închise ori spaţii, civile, având destinaţie:
• administrativă cu aria desfăşurată mai mare de 600 m2;
• de cultură cu aria desfăşurată mai mare de 600 m2;
• de comerţ cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 m2;
• de sport în care se pot afla simultan mai mult de 200 persoane;
• de cult cu peste 300 de persoane;
• de învăţământ care adăpostesc peste 200 de persoane;
• de cazare a elevilor, studenţilor, sportivilor având mai mult de 100 locuri de cazare;
• de sănătate cu paturi staţionare/pentru supravegherea, îngrijirea ori cazarea/adăpostirea bătrânilor, persoanelor cu dezabilități sau lipsite de adăpost, cu aria desfăşurată mai mare de 150 m2;
• învațămant/educație anteprescolar(ă) (0-3 ani/creșe, centre de zi) și/sau de învățământ preșcolar (3-6 ani/gradinițe, centre de zi)/pentru supravegherea, îngrijirea ori cazarea/adăpostirea copiilor antepreșcolari și preşcolari, cu aria desfăşurată mai mare de 150 m2;
– clădiri ori spaţii, civile subterane, cu excepţia locuinţelor, cu aria desfăşurată mai mare de 300 m2;
– parcaje subterane potrivit reglementărilor specifice;
– parcaje supraterane închise cu mai mult de 50 autoturisme;
– clădiri ori spaţii civile, cu excepţia locuinţelor, cu peste 300 de persoane sau cu aria desfăşurată mai mare de 1.000 m2 ;
– clădiri închise ori spaţii, de producţie şi/sau depozitare având risc mare sau foarte mare de incendiu şi aria desfăşurată mai mare de 600 m2;
– depozite închise cu stive având înălţimea mai mare de 4 m.

Forma completă a modificărilor o puteţi găsi la acest link

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here