Ultima oră: Permisele mecanicilor de locomotivă vor fi recunoscute în orice stat din Uniunea Europeană

Guvernul va aproba în şedinţa de azi, miercuri, 24 iunie, “Normeler privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive şi trenuri în sistemul feroviar din România”.

 

Actul normativ naţional, preia în totalitate prevederile Directivei 2007/59/ ale Comisiei Europene şi stabileşte condiţiile şi procedurile de certificarea a mecanicilor de locomotivă.

Prin certificarea in baza acestui act normativ naţional mecanicii de locomotivă vor obţine un permis de mecanic de locomotivă şi un certificat comunitar ce vor fi recunoscute la nivel comunitar.

Principalul beneficiu al mecanicilor certificaţi va fi acela că vor obţine o calificare şi permisul de conducere pentru mecanic de locomotivă ce vor fi recunoscute în orice stat membru al Uniunii Europene, astfel asigurându-se mecanicului de locomotivă un înalt grad de mobilitate în exercitarea profesiei sale.

În proiectul de act normativ sunt stabilite: certificarea mecanicilor de locomotivă ce vor obţine un permis de mecanic de locomotivă şi un certificat comunitar, recunoscute la nivel comunitar, condiţiile şi procedurile de certificarea a mecanicilor de locomotivă, acreditarea centrelor de formare profesională, cerinţele şi metodele privind formarea profesională şi verificările periodice ale competenţelor profesionale, cerinţele din punct de vedere medical şi frecvenţa
examinărilor medicale.

Astfel, mecanicii de locomotivă trebuie să aibă cunoştinţe lingvistice în limba stabilită de administratorul infrastructurii feroviare din statul unde urmează să circule. Cunoştinţele lingvistice trebuie să le permită să comunice activ şi eficient în situaţii normale, dificile şi de urgenţă.

Mecanicii de locomotivă trebuie să fie capabili să înţeleagă (ascultare şi citit) şi să comunice (verbal şi scris) conform nivelului B1 din Cadrul european comun de referinţă pentru limbi (CEFR).

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here