Stadiul lucrărilor în cadrul proiectului Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Argeş

Din ianuarie 2012, S.C Apă Canal 2000 S.A. Piteşti implementează cel mai mare proiect de investiţii de până acum, proiectul „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Argeş”, în valoare de 427.094.037 lei, finanţat din Fondul de Coeziune, bugetul de stat, bugetul local şi din contribuţie proprie.

 

Acest proiect prevede investiţii în 11 localităţi din Argeş, grupate în 3 aglomerări: aglomerarea Piteşti (localităţile Piteşti, Ştefăneşti, Albota, Bradu, Bascov, Merişani, Moşoaia şi Mărăcineni), Costeşti – Buzoeşti (localităţile Costeşti şi Buzoeşti) şi aglomerarea Topoloveni (localitatea Topoloveni) şi este structurat în 11 contracte de lucrări şi 5 contracte de servicii.
Toate contractele de lucrări au fost atribuite şi se află în curs de implementare. Dintre acestea, primul la care lucrările au fost finalizate în luna iunie este contractul CL2 „Extinderea tratării nămolului în Staţia de Epurare Piteşti”. Un progres semnificativ se înregistrează şi în cadrul contractului CL3 – „Reabilitarea şi extinderea staţiilor de epurare din judeţul Argeş” – unde stadiul fizic la sfârşitul lunii mai 2015 era de aproximativ 60%.
Pe lângă lucrările la staţiile de tratare şi de epurare din judeţ, investiţiile incluse în proiect vizează reabilitarea şi extinderea pe o lungime de aproximativ 222 km a reţelelor de aducţiune şi distribuţie apă potabilă şi extinderea reţelei de canalizare pe o lungime de aproximativ 287 km. Contractele care includ lucrările de extindere sau modernizare a reţelelor sunt în plină desfăşurare, în fiecare localitate fiind deschise fronturi de lucru pe mai multe străzi.

Dintre acestea, cel mai mare progres, de aproximativ 50%, se înregistrează la CL5 „Reabilitarea şi extinderea conductelor de aducţiune a reţelei de distribuţie şi a reţelei de canalizare în aglomerarea Piteşti, localităţile Piteşti (parţial) şi Mărăcineni”, CL10 „Reabilitarea şi extinderea conductelor de aducţiune, a reţelei de distribuţie şi a reţelei de canalizare în aglomerarea Costesti-Buzoeşti” şi CL11 „Reabilitarea şi extinderea conductelor de aducţiune, a reţelei de distribuţie şi a reţelei de canalizare în aglomerarea Topoloveni”. Urmează contractele CL4 Rest, cu aproximativ 30% şi CL8 – „Reabilitarea şi extinderea conductelor de aducţiune, a reţelei de distribuţie şi a reţelei de canalizare în aglomerarea Piteşti, localitatea Bradu”, cu un progres de 20%.

Există două zone unde locuitorii se pot racorda la reţea încă de anul trecut. Este vorba despre Calea Câmpulung şi Tarlaua 22 din Municipiul Piteşti. Lucrările de aici au fost finalizate în iulie 2014, iar în data de 22 august 2014 au fost semnate şi Procesele verbale de recepţie la terminarea lucrărilor. În prezent, se află în curs de finalizare şi lucrările de pe celelalte străzi din aceste zone.
În perioada următoare se vor intensifica lucrările cu scopul de a finaliza cât mai multe străzi, pentru ca, până la sfârşitul anului, să poată fi certificate şi plătite din Fondul de Coeziune în cadrul exerciţiului financiar 2007-2015. Compania şi constructorii vor face eforturi pentru ca disconfortul creat de aceste lucrări să nu afecteze populaţia mai mult decât este nevoie din punct de vedere tehnic.
Investiţiile în infrastructura de apă înseamnă creşterea standardului de viaţă pentru toţi şi menţinerea unui mediu de viaţă sănătos.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here