„Având în vedere cererea de verificare nr. P 7031/10 din data de 25.05.2010, adresată C.N.S.A.S. de către Secretariatul de Stat pentru problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 privind calitatea domnului Burlănescu Alexandru de deţinător al titlului de luptător pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989.

În baza notei de Constatare nr. DI/611 din data de 22.03.2011, întocmită de către Direcţia de Specialitate din cadrul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, în care se regăsesc următoarele elemnte: domnul Burlănescu Alexandru este titular al dosarului fond reţea nr. R 315890 (cotă C.N.S.A.S.).

„Domnia sa, recepţioner la hotelul „Argeş” din Piteşti, iar din august 1974 administrator la hotelul „Muscelul” din Curtea de Argeş, a fost recrutat pentru cunoaşterea activităţii turiştilor străini care se cazau la respectivele hoteluri, precum şi a cetăţenilor români care intrau în contact cu cetăţenii străini. Din anul 1978, a fost trecut în categoria rezidenţilor, însă, potrivit consemnărilor ofiţerilor de Securitate „în calitatea de rezident acesta nu s-a achitat de sarcinile trasate, nu a reuşit să contacteze niciodată cele două surse de legătură, cu toate că sunt subordonate acestuia, spunândcă el nu se pricepe şi ar fi mai bine să le contacteze tot ofiţerul.

La data de 27.06.1973 a semnat un Angajament, atribuindu-i-se numele conspirativ „Petrescu Liviu”. A fost abandonat din reţea în anul 1980 pentru „nesinceritate cu organele de Securitate”. Direcţia de Specialitate a identificat următoarele informaţii transmise Securităţii de către domnul Burlănescu Alexandru, regăsite atât în documente întocmite de către domnia sa, cât şi consemnate de către ofiţer, în perioada 1973 – 1980. „Sursa informează că C.E., recepţioneră la hotelul „Muscelul” are legături cu unul din străinii nemţi care sunt cazaţi în hotel. Au fost împreună la restaurantul „Ciobănaşul” în una din seri. În următoarele zile au fost împreună la vânătoare şi la cabana „Voina”. În altă seară au fost la restaurantul „Ciobănaşul”, din nou: „Vă informez în legătură cu C.E. Următoarele. În privinţa relaţiilor cu cetăţeni străini, sursa nu mai poate semnala astfel de legături. La locul de muncă ca agentă de turism la filiala O.J.T. nu mai este semnalată cu abateri în privinţa relaţiilor cu ceilalţi salariaţi, cât şi în ceea ce priveşte modul de înţelegere a rezolvării sarcinilor de serviciu. Până în prezent, nu a fost primită în rândul membrilor de partid, deşi a încercat şi a făcut demersuri în acest sens.

Pe linie de UTC este propagandistă pe line de învăţământ care cuprinde utecişti din cadrul filialei, sarcină despre care sursa cunoaşte că şi-o duce la îndeplinire în bune condiţiuni. „Sursa informează în legătură cu C.E. următoarele: Lucrează în cadrul filialei I.J. Câmpulung ca agent de turism de aproximativ 5 ani, timp în care se achită conştiincios de sarcinile de serviciu, fiind bine apreciată pe linie profesioanlă. Din punct de vedere moral a fost cunoscută cu unele relaţii cu cetăţeni străini în perioada când lucra ca recepţioneră. În ultima perioadă este cunoscută cu o comportare demnă, aceasta datorându-se influenţei pozitive pe care o exercită asupra sa colectivul în mijlocul căruia lucrează şi datorită măsurii luate de a nu mai avea posibilităţi să intre în contact cu cetăţeni străini”.

 „La camera 76 din hotelul Argeş este cazat cetăţeanul francez G.R., specialist la Uzina de autoturisme Piteşti, care deşi are cameră în hotel, aproape în fiecare noapte locuieşte la o cetăţeancă de la spitalul de adulţi, care se numeşte D. Cu această femeie trăieşte de aproape 2 ani, deşi el este căsătorit în Franţa. Niciodată nu a fost văzut cu altă femeie. Din câte a costatat sursa, dispune de foarte mulţi bani, cumpără băuturi în cantităţi mari. De circa o lună de zile s-a reîntors în Franţa unde a fost în concediu şi spunea că intenţionează să ploece din nou împreună cu D. pentru a o trata la ochi”.

Domnul Burlănescu Alexandru este titular şi al dosarului nr. AZ 49 (cotă C.N.S.A.S.). Domnia sa „a fost reînregistrat ca informator de Serviciul de Contrainformaţii Militare al Inspectoratului Judeţean Argeş, în vederea încadrării informative a cetăţenilor români şi străinicare se cazau în hotelul „Muscel” din Câmpulung Muscel şi a unor cadre militare (de securitate)”. La data de 16.12.1981 a semnat un nou Angajament, preluând numele conspirativ „Arsene Ion”/”Arsene”. În anul 1989, a fost abandonat pentru că „motivează că nu are timp să realizeze sarcinile trasate de către organele de Securitate”.

Direcţia de Specialitate a identificat în acest dosar următoarele informaţii transmise Securităţii de către domnul Burlănescu Alexandru şi consemnate de către ofiţer: „În ziua de 16.08.1983 am avut întâlnire cu inf. „Arsene”, ocazie cu care mi-a relatat că nu au apărut probleme deosebite, nu a reuşit să se întâlnească cu cpt. (r) I., întrucât nu a mai putut fi văzut în oraş. Despre N.D. a aflat că este plecată în concediu la mare cu fiul său. A menţionat că pe data de 16.08.1983 urmează să se cazeze o delegaţie maghiară de ofiţeri care este venită la unitatea militară de chimie din acest oraş”.  

Comments

comments