Miercuri, 28 ianuarie, ora 14.00, la sala de ședințe a Primăriei Topoloveni, consilierii locali se vor întruni în ședința ordinară a consiliului local din luna ianuarie.

Cu acest prilej se vor dezbate următoarele proiecte de hotărâri:
-aprobarea contului de execuție a bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2014;
-includerea în domeniul public al UAT Oraș Topoloveni a valorilor actualizate rezultate ca urmare a implementării proiectului Consolidare, restaurare și valorificare turistică a Bisericii „Sfinții Arhangheli Gavril și Mihail” – Inuri, Topoloveni;

Aprobarea numărului total de posturi la nivelul UAT Topoloveni, precum și pentru aprobarea Organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului, instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Orașului Topoloveni, pe anul 2015;
Aprobarea prețurilor și tarifelor la serviciile de alimentare cu apă potabilă și de canalizare-epurare pentru populație și rest utilizatori din orașul Topoloveni, cu aplicabilitate de la 01.01.2015;
Achiziționarea de terenuri, în anul 2015, de către Orașul Topoloveni în vederea realizării unor obiective de interes public local;
Acordarea unui sprijin de către consiliul local potențialilor investitori care își manifestă voința pentru realizarea de investiții în orașul Topoloveni;
Aprobarea Raportului privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap desfășurată în semestrul II al anului 2014;
Aprobarea numărului asistenților personali ai persoanelor cu handicap, în anul 2015;
Aprobarea Programului de activități ale Casei de Cultură ”Pr. Ion Ionescu” a orașului Topoloveni, pentru anul 2015;
Aprobarea Programului activităților culturale ale Bibliotecii orașului Topoloveni;
Aprobarea Raportului de activitate pe anul 2014 a Serviciului Public ”Centrul de îngrijire de zi pentru copii aflați în situații de risc” al orașului Topoloveni;
Aprobarea planului de lucrări de interes public local pe anul 2015, pentru repartizarea orelor de muncă ce se efectuează de către beneficiarii venitului minim garantat – persoane apte de muncă;
Modificarea Hotărârii Consiliului Local Topoloveni nr. 3 din 08 ianuarie 2015.

 

Comments

comments

DISTRIBUIȚI