La patru ani de la intrarea în vigoare a Legii Educaţiei Naţionale a fost publicat Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar care se aplică la nivelul tuturor unităţilor de învăţământ de stat, particular şi confesional şi care va intra în vigoare la jumătatea lunii februarie, la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial. Elevii pot beneficia de credite de la bănci pentru continuarea studiilor, iar părinţii, tutorii sau susţinătorii legali care nu-i trimit la şcoală sau ai căror copii au multe absenţe vor fi amendaţi cu sume între 100 şi 1.000 de lei sau obligaţi să presteze muncă în folosul comunităţii, potrivit noilor prevederi ale Regulamentului Şcolar.

Amenzi pentru părinţii care nu îşi trimit copiii la şcoală

Potrivit noilor prevederi legale, părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia de a asigura frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi de a lua măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la finalizarea studiilor. În cazul în care părintele, tutorele sau susţinătorul legal nu asigură şcolarizarea elevului, pe perioada învăţământului obligatoriu, până în clasa a X – a inclusiv, poate fi sancţionat cu amendă cuprinsă între 100 şi 1.000 de lei ori este obligat să presteze muncă în folosul comunităţii. Tot părintele răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii cauzate de elev.

Elevii pot beneficia de credite de la bănci pentru continuarea studiilor

Potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, elevii din şcolile publice au dreptul la şcolarizare gratuită. Pentru anumite activităţi stabilite în funcţie de niveluri, cicluri şi programe de studii se pot percepe taxe, în condiţiile prevăzute de lege. Astfel că elevii pot beneficia de credite oferite de bănci pentru continuarea studiilor. Totodată, ei pot beneficia şi de bursă pe baza unui contract încheiat cu operatori economici, ori cu alte persoane juridice sau fizice, şi de sprijin financiar din sursele extrabugetare ale unităţilor de învăţământ de stat. Unităţile de învăţământ sunt obligate să asigure elevilor servicii complementare, cum ar fi: consilierea şi informarea de către cadrele didactice, în cadrul orei de consiliere, consilierea în scopul orientării profesionale, consilierea psihologică şi socială prin personal de specialitate. Statul acordă premii, burse, locuri în tabere şi alte asemenea stimulente materiale elevilor cu performanţe şcolare înalte, precum şi celor cu rezultate remarcabile în educaţia şi formarea lor profesională sau în activităţi culturale şi sportive, mai prevede regulamentul.

Părinţii, obligaţi să îşi aducă şi să îşi preia copiii de la şcoală

Acelaşi regulament şcolar prevede că părintele elevului din învăţământul primar are obligaţia să-l însoţească până la intrarea în unitatea de învăţământ, iar la terminarea orelor de curs, să-l preia. În cazul în care părintele, tutorele sau susţinătorul legal nu poate să desfăşoare o astfel de activitate, împuterniceşte o altă persoană.

Elevii nu vor putea părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor

Una dintre noile prevederi dă dreptul directorului să propună Consiliul de administraţie al şcolii, să suspende temporar sau să interzică redactarea şi difuzarea revistelor scrise de elevi care afectează siguranţa naţională, ordinea publică, sănătatea şi moralitatea, drepturile şi libertăţile cetăţeneşti sau prevederile regulamentului şi ale regulamentului intern al unităţii de învăţământ preuniversitar. De asemenea, elevii sunt nemulţumiţi şi de faptul că de la jumătatea lunii februarie nu vor putea părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau al profesorului pentru învăţământul primar/dirigintelui. O altă critică adusă de elevi noului regulament este că directorul aprobă statutul de organizare şi funcţionare a cercurilor şi asociaţiilor ştiinţifice, culturale, artistice, sportive sau civice ale elevilor.

 

Comments

comments

DISTRIBUIȚI