Serviciul de Ambulantă Judeţean Argeş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale vacante, de asistent medical debutant PL – farmacie, la Staţia de Ambulanţă Piteşti.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: posesor de diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976 -1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare; vechime 0 ani; certificat de membru eliberat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România; aviz anual pentru autorizarea exercitării profesiei (pentru cine desfăşoară activitate); adeverinţă eliberată de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, în care să fie precizată specialitatea şi calitatea de membru.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 31 mai 2019, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
– 11 iunie 2019, ora 11.00: proba scrisă;
– 14 iunie 2019, ora 11.00: proba interviu.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Argeş, strada Dr. Ana Aslan nr. 1, judeţul Argeş, telefon 0248/285.740.

Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de asistent medical debutant, specialitate generalist, studii: PL/SSD/S, în cadrul Secției Pneumologie II.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: diplomă școală sanitară postliceală/diplomă de absolvire a învățământului superior de 3 ani în specialitate/diplomă de licență în specialitate; certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R.; adeverință pentru participare la concura, eliberată de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali; vechime minimă în muncă – nu este cazul.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 03 iunie 2019, ora 14:00: termen limită de depunere a dosarelor;
– 11 iunie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
– 14 iunie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni, Str. Coloniei nr. 106, telefon 0248/653.695.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale, temporar vacante, de registrator medical.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: diploma de studii medii, 6 luni vechime în activitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 27 mai 2019, termenul limită de depunere a dosarelor;
– 10 iunie 2019, ora 09:00: proba scrisă;
– 13 iunie 2019, ora 09:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piteşti, Aleea Spitalului nr. 36, județul Argeș, telefon 0248/287.150, interior 177.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de registrator medical principal.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: diplomă de studii medii. 4 ani vechime în specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 03 iunie 2019, termenul limită de depunere a dosarelor;
– 10 iunie 2019, ora 09:00: proba scrisă;
– 13 iunie 2019, ora 09:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piteşti, Aleea Spitalului nr. 36, județul Argeș, telefon 0248/287.150, interior 177.

Comments

comments