Pe 11 martie, echipa mixta de control constituita prin Ordinul prefectului nr.123/2015 a verificat la punctul de lucru din municipiul Campulung al SC GLOBAL ECO CENTER SRL, aflat pe Platforma fostei Uzine ARO, stadiul respectarii obligatiilor de mediu stabilite in sarcina operatorului in momentul incetarii activitatii.
Obligatiile de mediu la incetarea activitatii pentru operatorul  SC GLOBAL ECO CENTER SRL cad in sarcina administratorului special si au fost dispuse de Agentia pentru Protectia Mediului Arges in data de 31 octombrie 2014, in baza grafic de evecuare a deseurilor periculoase si nepericulase de pe amplasament.

Echipa de control a constatat ca operatorul a dus la indeplinire partial etapa I din masura de evacuare de deseuri periculoase de pe amplasament, ce avea ca termen de finalizare data de 31.12.2014, astfel  incat din cantitatea de 315 tone, fiind evacuate doar 14 tone. De asemenea, echipa de control a impus in sarcina administratorului special masuri din punct de vedere la securitatii la incendiu pe perioada efectuarii operatiunilor de transvazare, manipulare si transport a desurilor periculoase.

Echipa mixata de control va reveni pe ampalsament dupa data de 31.03.2015 pentru a verifica stadiul realizarii etapei a II – a,  a masurii de evacuare a deseurilor  periculoase de pe amplasamant, urmand  a lua, functie de cele constatate, masurile legale care se impun.  

Comments

comments

DISTRIBUIȚI