De la începutul anului 2015, echipajele Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Argeş au participat la aproximativ 40 de intervenţii pentru limitarea şi stingerea incendiilor de vegetaţie uscată, a arderilor pe terenuri virane şi a celor de igienizare a deşeurilor menajere, numai în această lună manifestându-se peste 25 astfel de incendii.

În scopul evitării producerii unor evenimente negative care constituie o ameninţare la siguranţa publică şi pentru conştientizarea populaţiei asupra pericolelor pe care le reprezintă utilizarea focului deschis nesupravegheat, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Cpt. Puică Nicolae” al judeţului Argeş aduce la cunoştinţă cetăţenilor reglementările legale în acest sens:

・Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt este interzisă; locurile cu pericol de incendiu, în care se aplică această interdicţie, se stabilesc şi se marchează de către Administraţia Publică Locală.
・Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite (prin dispoziţia Primarului), cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului după terminarea activităţii (de către executanţi în prezenta unui membru SVSU).
・Utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie: gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fără a fi supravegheat şi asigurat prin măsuri de protecţie corespunzătoare (mături de nuiele, găleţi cu apă, lopeţi, furci, cazmale).
・Lucrările menţionate se execută numai pe baza permisului de lucru cu foc emis de către conducătorul unităţii administrativ-teritoriale pe raza căruia se execută respectivele lucrări (Primarul / şeful SVSU).
・În toate cazurile sunt obligatorii instruirea personalului de execuţie, control şi supraveghere asupra măsurilor de apărare împotriva incendiilor, precum şi informarea serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă al localităţii despre execuţia lucrărilor de ardere.
・Potrivit art. 44 pct. III. lit. a) din Legea nr. 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, constituie sancţiune şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2500 lei inacţiunea persoanelor fizice şi juridice aflate în apropierea incendiilor produse la păduri, plantaţii, culturi agricole, mirişti, păşuni şi fâneţe şi care nu intervin imediat cu mijloacele de care dispun pentru limitarea şi stingerea acestora.

Făcând apel la responsabilitate este necesar să înţelegem că o prevenire eficientă a izbucnirii incendiilor nu se poate face decât prin participarea întregii mase de cetăţeni, locuitori ai judeţului nostru, care trebuie să conştientizeze pericolul la care se expun dând foc vegetaţiei uscate.

COMPARTIMENTUL INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE AL ISU ARGEŞ

Comments

comments

DISTRIBUIȚI