Pe 24 martie a avut loc şedinţa de instruire în cadrul Instituţiei Prefectului în care s-au întâlnit secretarii unităţilor adminstrativ-teritoriale din judeţul Argeş. În cadrul acestei întâlniri, au fost dezbătute aspecte referitoare la legalitatea actelor administrative emise/adoptate de autoritățile administrației publice locale, modalitatea de redactare, precum și actele care trebuie să însoțească actele administrative în vederea exercitării controlului de legalitate. 

În acest sens, se dorește să existe o comunicare permanentă, pentru ca anumite practici să fie interpretate în comun, conform legii, pentru a se evita eventuale discrepanțe.
Potrivit prevederilor Legii nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului și ale H.G. nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, prefectul verifică legalitatea actelor adoptate/emise de autoritățile publice locale.

Prefectul Mihai Oprescu a subliniat necesitatea și, totodată, obligația secretarilor de a întocmi actele administrative, cu respectarea normelor de tehnică legislativă, precum și cu respectarea condițiilor de fond cerute de lege pentru adoptarea/emiterea lor.

Totodată, astăzi, s-a programat și următoarea întâlnire, care va avea loc în data de 28 aprilie, în cadrul căreia vor fi invitate şi deconcentrate, pentru a se discuta punctual pe problemele existente.

Comments

comments

DISTRIBUIȚI