SC Apă Canal 2000 SA Piteşti angajează inginer proiectant în domeniul reţelelor de apă şi de canalizare

S.C. APĂ-CANAL 2000 S.A. Piteşti cu sediul în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A, judeţul Argeş, organizează concurs pentru ocuparea unui post de inginer proiectant în domeniul reţelelor de apă şi de canalizare la Serviciul GIS Proiectare.

Sarcinile de bază ale postului de inginer proiectant constau în realizarea proiectelor pentru executarea lucrărilor tehnico-edilitare de alimentare cu apă şi de canalizare, modernizări, extinderi şi a documentaţiilor pentru racordarea la reţelele de apă şi de canalizare locale şi regionale, în conformitate cu prescripţiile tehnice şi prevederile legislative în domeniu.

Condiţiile pentru participare la concurs sunt: studii superioare tehnice de lungă durată în domeniul tehnico-ingineresc cu specializare în executarea lucrărilor tehnico-edilitare de alimentare cu apă şi de canalizare; experienţă profesională relevantă de minimum 5 ani în domeniu; cunoştinţe temeinice de operare computer (MS Office, Internet) şi utilizare a aplicaţiilor AUTOCAD şi DOCLIB.

Bibliografia de concurs poate fi consultată pe site-ul societăţii www.apacanal2000.ro la secţiunea ”Anunţuri”.

Candidaturile însoţite de actele doveditoare de îndeplinire a condiţiilor de participare la concurs (copia actului de identitate, copii ale actelor de studii: diploma de licenţă; certificate de absolvire, după caz; CV (cu evidenţierea activităţilor şi lucrărilor realizate); copia carnetului de muncă şi adeverinţe de vechime în muncă) se vor depune la registratura societăţii situată in municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A, judeţul Argeş, până la data de 25.06.2015, orele 16.30. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 0248.217.399 zilnic, între orele 08.00-16.30. Persoană de contact: Burcuş Silvia, inspector specialitate formare, evaluare şi selecţie profesională.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here