S.C. APĂ-CANAL 2000 S.A. PITEŞTI angajează inginer în domeniul inginerie electrică

S.C. APĂ-CANAL 2000 S.A. PITEŞTI cu sediul în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr.24A, judeţul Argeş, organizează concurs pentru ocuparea unui post de inginer în domeniul inginerie electrică la Secţia Uzina de Apă Piteşti (Budeasa) din cadrul Direcţiei Producţie.

 

Sarcinile de bază ale postului de inginer constau în supravegherea, întreţinerea, revizia şi reparaţia sistemelor şi echipamentelor de automatizare din Uzina de Apă Piteşti.

Condițiile de participare la concurs sunt: studii superioare de lungă durată în domeniul inginerie electrică şi una din specializările: sisteme electrice, electrotehnică, electromecanică, automatică, electronică aplicată, absolvite cu diplomă de licenţă sau examen de diplomă în conformitate cu legislaţia în vigoare; să deţină autorizaţie de electrician emisă de A.N.R.E. pentru gradul IIIB sau să îndeplinească condiţiile de studii pentru obţinerea acesteia; apt din punct de vedere medical pentru lucrul la înălţime.

Concursul constă într-o probă scrisă şi un interviu ce include probă practică.
Bibliografia pentru concurs constă în manuale şi cărţi din literatura tehnică de specialitate referitoare la noţiuni de electrotehnică, măsurări electrice, maşini şi acţionări electrice, precum şi Normativul pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice, indicativ I7-2011.

Candidaturile însoţite de actele doveditoare de îndeplinire a condiţiilor de participare la concurs (copia actului de identitate, copii ale actelor de studii: diploma de licenţă şi certificate de absolvire în domeniu, după caz; C.V.; copia autorizaţiei de electrician gradul IIIB, după caz; copia carnetului de muncă/ adeverinţe vechime în muncă, după caz) se vor depune la registratura societăţii situată în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A, judeţul Argeş, până la data de 30.09.2015, orele 16.30. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 0248.217.399 zilnic, între orele 08.00-16.30. Persoană de contact: Burcuş Silvia, Inspector de specialitate formare, evaluare şi selecţie profesională.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here