Până la 1 ianuarie 2016, toate firmele din România care dețin bunuri sau valori, precum și cele care operează cu numerar vor trebui să aibă o analiză a riscurilor de securitate.

 

În lipsa acestei analize, care poate fi realizată numai de auditori acreditați, firmele riscă să primească amenzi de la 5.000 la 10.000 de lei.

Politiștii, jandarmii, precum și primarii sau împuterniciți ai acestora sunt cei care trebuie să verifice dacă firmele respectă sau nu legea privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

Analiza de risc la securitatea fizică este obligatorie pentru toate firmele care dețin bunuri sau valori ori care tranzacționează numerar, fie ele societăți în nume colectiv, societăți în comandită simplă, societăți pe acțiuni, societăți în comandită pe acțiuni sau societăți cu răspundere limitată.

Totodată, pe lângă firme, sunt obligate să aibă o astfel de analiză de risc și ministerele, celeltalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, regiile autonome, companiile și societățile naționale, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, precum și orice alte organizații care dețin bunuri sau valori.

Conform legii, analiza de risc trebuie să fie efectuată de un evaluator de risc la securitatea fizică. Acesta trebuie să fie înscris în RNERSF – Registrul National al Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizică.

Printre agenții economicii care trebuie să efectueze o o analiză de risc de securitate se numără: băncile; instituțiile financiare nebancare; casele de schimb valutar; casele de amanet; unitățile poștale; stațiile de comercializare carburanți; spațiile comerciale cu o suprafață mai mare de 500 mp; sălile destinate jocurilor de noroc; casieriile furnizorilor de utilități; automatele de tranzacții cu numerar din afara sediilor bancare; centrele de procesare a numerarului; magazinele de arme și muniții.

Analiza de risc la securitatea fizică este obligatorie în momentul depunerii spre avizare a planului de pază al unei firme.

Comments

comments