La indicaţiile Uniunii Europene, începând din 5 aprilie, şi în România a intrat în vigoare legea potrivit căreia facturile trebuie achitate în termen de maximum 30 de zile. În caz contrar, restanţierii vor fi penalizaţi de creditori cu minimum 40 de euro pentru fiecare factură neplătită la timp. Scopul adoptării unei astfel de legi este accelerarea plăţilor ce ar trebui făcute conform contractelor încheiate între profesionişti, persoane fizice sau juridice, precum şi între aceştia şi autorităţile publice.

Termenul legal de plată este de 30 de zile calendaristice, calculat de la data primirii facturii sau de la data primirii bunurilor sau a prestării serviciilor, dacă data primirii facturii este incertă, ori de la data finalizării procedurii de recepţie a unei lucrări. În cazul contractelor între instituţii de stat şi firme private, legea prevede că, în mod excepţional, părţile pot stipula un termen de plată de maximum 60 de zile calendaristice, dacă acesta este stabilit expres în contract, sub rezerva ca această clauză să nu fie folosită abuziv. Dacă nu se respectă termenul de plată, atât statul cât şi agenţii economici datorează dobânzi penalizatoare. Acestea se calculează pornind de la dobânda de referinţă a BNR, care, în acest moment, este de 5,25%, la care se mai adaugă opt puncte procentuale. Conform calculului, valoarea fiecărei facturi neplătite la termen poate fi taxată cu minimum 13,25% în plus, dacă părţile nu stabilesc cote mai mari prin contract. Creditorul mai are, de asemenea, dreptul să solicite automat debitorului şi o despăgubire minimă de 40 de euro, echivalent în lei, în afara sumelor cu titlu executoriu.

 

Comments

comments

DISTRIBUIȚI