Liberalizarea pietei inseamna ca toti clientii isi pot alege furnizorul de energie electrica. Clientii pot negocia direct cu orice furnizor, uzand astfel de eligibilitate. In continuare, va prezentam cateva definitii care sa va ajute in parcurgerea contractului de energie electrica.

Prima etapa a procesului de deschidere a pietei de energie electrica s-a incheiat si toti clientii non-casnici au trecut prin transformarea din clienti captivi in clienti eligibili sau in clienti non- casnici beneficiari ai serviciului universal (SU). Clientii finali care nu si-au exercitat dreptul de eligibilitate si care nu beneficiaza sau nu au solicitat sa beneficieze de Serviciul Universal (SU) au ramas in categoria clientilor alimentati in regim de ultima instanta, terminologie stabilita de legislatia si reglementarile in vigoare.

Clientul eligibil este clientul care este liber sa isi aleaga furnizorul de la care cumpara energie electrica. Cu alte cuvinte, clientul care solicita unui furnizor licentiat o oferta pentru furnizarea energiei electrice si incheie un contract pe piata concurentiala in baza ofertei primite si acceptate, este un client eligibil. Contractul de furnizare a energiei electrice se negociaza intre parti avand la baza principii elaborate de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE). Pretul de vanzare a energiei, termenele si conditiile de plata, durata contractului sunt principalele clauze din oferta pe care furnizorul o face clientului.

Din categoria clientilor care beneficiaza de Serviciul universal fac parte toti clientii casnici, cat si clientii non-casnici cu un numar de salariati mai mic de 50 si o cifra de afaceri anuala, sau o valoare totala a activelor din bilantul contabil care nu depaseste 10 milioane de euro. Clientii casnici si non-casnici care nu si-au exercitat dreptul de eligibilitate si care indeplinesc conditiile impuse de legislatie pot beneficia de serviciul universal. Contractele pentru serviciul universal sunt elaborate de catre ANRE, iar preturile de vanzare sunt avizate de catre aceeasi Autoritate pentru fiecare furnizor de ultima instanta (CEZ, Enel, EON sau Electrica Furnizare).

Energia electrica consumata de catre clientii casnici este facturata corespunzator gradului de reglementare prevazut in Calendarul de eliminare treptata a tarifelor reglementate, care se va incheia la data de 31.12.2017, la tariful componenta piata concurentiala (CPC) avizat de ANRE (in prezent de 40%) si la tariful reglementat aprobat de ANRE (60%).** Clientul casnic care dupa ce si-a exercitat dreptul de eligibilitate revine la serviciul universal, nu mai beneficiaza de tarife reglementate.

Tarifele reglementate pentru clientii non-casnici au fost eliminate complet incepand cu data de 01.01.2014, astfel incat clientii non-casnici beneficiari ai Serviciului Universal sunt facturati la tarif CPC (100%).
Clientii care nu indeplinesc conditiile pentru a beneficia de serviciul universal si nici nu au semnat un contract in calitate de clienti eligibili, pot sa cumpere energie electrica in calitate de clienti beneficiari ai furnizarii de ultima instanta. Pentru aceasta categorie de clienti, non- casnici, contractele de furnizare sunt reglementate, iar preturile sunt avizate de catre ANRE. Energia consumata este facturata la un tarif CPC majorat, mai mare decat tariful CPC cu maxim urmatoarele valori: 5% in cazul clientilor alimentati la joasa tensiune, 7,5% in cazul clientilor alimentati la medie tensiune si 10% in cazul clientilor alimentati la inalta tensiune.

Dintre categoriile mentionate mai sus, Furnizorul de Ultima Instanta (FUI) desemnat de ANRE in conformitate cu reglementarile aplicabile este obligat sa furnizeze energie electrica in conditii reglementate locurilor de consum apartinand clientilor Serviciului Universal (casnici/ non-casnici) si clientilor in regim de Ultima Instanta amplasate in zona pentru care respectivul titular de licenta a fost desemnat ca Furnizor de Ultima Instanta.

Ca urmare a procesului de liberalizare a pietei de energie electrica, la nivelul intregii tari, a avut loc o scadere semnificativa a ponderii clientilor non-casnici in totalul clientilor finali gestionati de catre Furnizorii de Ultima Instanta. In primele 9 luni ale anului 2014, un numar de peste 170 000 de locuri de consum apartinand clientilor non-casnici (un procent de 34%) s-au deplasat din zona reglementata catre zona concurentiala. Cea mai mare scadere s-a inregistrat in primul trimestru al anului 2014, imediat dupa deschiderea totala a pietei pentru clientii non-casnici, aproape 120 000 locuri de consum (un procent de 23%). Ulterior procesul de trecere in eligibilitate a clientilor non-casnici a inregistrat o incetinire, ajungand la aproximativ 3000 in trimestrul III.

Odata cu deschiderea totala a pietei de energie pentru clientii non-casnici, CEZ Vanzare a derulat un proiect ambitios de trecere a clientilor non-casnici mici din piata reglementata in piata concurentiala. In cursul anului 2014, peste 75% din numarul clientilor non-casnici aflati in captivitate la finele anului 2013 s-au convins de avantajele oferite in piata concurentiala.

Departamentul PR CEZ Romania

* Tipologia de clienti finali mentionata anterior este in conformitate cu legea numarul 123/2012 modificata prin legea
127/2014 in sensul art. 33 din Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piata interna a energiei electrice si de abrogare a Directivei 2003/54/CE.

** Calendarul pentru eliminarea treptata a tarifelor reglementate la consumatorii CASNICI este inclus in Memorandumul de Intelegere semnat de Guvernul Romaniei cu Comisia Europeana in data de 13 martie 2012 si cuprinde urmatoarele etape :
·     01 iulie 2013: 10%
·     01 ianuarie 2014: 20%
·     01 iulie 2014: 30%
·     01 ianuarie 2015: 40%
·     01 iulie 2015: 50%
·     01 ianuarie 2016: 60%
·     01 iulie 2016: 70%
·     01 ianuarie 2017: 80%
·     01 iulie 2017: 90%
·     31 decembrie 2017: 100%

*** Conform datelor statistice publicate pe site-ul ANRE

Comments

comments

DISTRIBUIȚI