Oportunităţi bioeconomice pentru dezvoltarea rurală a României

La inițiativa secretarului de stat Daniel – Dumitru BOTĂNOIU miercuri, 22.07.2015, a avut loc masa rotundă cu tema: ”Oportunităţi bioeconomice pentru dezvoltarea rurală a României”, organizată de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, la sediul instituției.

 

La evenimentul găzduit de MADR au luat parte toate părțile implicate în proiectul inovator privind realizarea unui parc agroindustrial integrat cu centru de afaceri pentru dezvoltare rurală durabilă în condițiile descentralizării administrative și ale bioeconomiei.

Acest proiect pornește de la condițiile existente în România în prezent și își propune identificarea soluțiilor pentru problemele întâlnite în localitățile din mediul rural.Implementarea proiectului ar da o nouă dimensiune noțiunilor de bioeconomie și societate rurală, asigurând locuri de muncă în parcul agroindustrial rural, în centrul de afaceri și dezvoltare rurală, în unitățile care produc biocombustibili din deșeuri vegetale și în unitățile de prelucrare a materiilor prime vegetale și animale.

În ansamblu, proiectul țintește îmbunătățirea condițiilor de viață din mediul rural.
Totodată, în domeniul producției de energii neconvenționale, un astfel de parc agroindustrial ar da posibilitatea investitorilor să valorifice sursele alternative de energie.

Cei prezenți la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale au avut un dialog deschis prin care fiecare participant a punctat importanța realizării acestui proiect, în perspectiva creșterii competitivității agroalimentare, asigurării rezervelor de apă și hrană pentru populație, dar și pentru asigurarea siguranței și securității alimentare, utilizarea rațională și eficientă a resurselor agricole și forestiere, crearea de locuri de muncă în mediul rural etc.

Printre participanții mesei rotunde de la sediul MADR s-au numărat reprezentanți ai Academiei Romane, ai Academiei de Științe Agricole si Silvice, ai Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București, reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării Științifice, ai Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României din Italia, directorul general al Institutului Național de Cercetare Dezvoltare Bioresurse Alimentare s.a.m.d.

Informații suplimentare

Bioeconomia Uniunii Europene are o cifra de afaceri anuală* de 2000 miliarde euro asigurând 9% din locurile de muncă. (*2012 The Copenhagen Declaration for a Bioeconomy in Action).

Refacerea infrastructurii localităților rurale implică în primul rând refacerea drumurilor (străzi principale, secundare, ulițe) precum și toate lucrările adiacente:reabilitarea rigolelor, podețelor de acces în curțile localnicilor, realizarea rețelei de alimentare cu gaze și a traseelor subterane ale rețelei electrice, în funcție de necesitățile locale.

Reabilitarea sau realizarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare vizează sisteme de irigații și desecare-drenaj, construcții hidrotehnice, combaterea eroziunii în adâncime și a alunecărilor de teren, îmbunătățirea situației terenurilor irigate. Toate aceste măsuri complexe, lucrări și intervenții tehnice se execută în scopul stabilizării și îmbunătățirii condițiilor pedologice, hidrologice și climaterice în vederea valorificării în folosul agriculturii a unor terenuri neproductive sau slab productive din interiorul sau exteriorul comunităților rurale.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here