Agenţia Naţională de Administrare Fiscală va transmite în format electronic certificatele de atestare fiscală şi adeverinţele de venit direct instituţiilor care le solicită, scutind contribuabilii, persoane fizice si juridice, de necesitatea deplasării la sediile ANAF şi eliminând formalităţile birocratice aferente, potrivit noului proiect de ordin al ministrului Finantelor Publice.

Este o măsură care uşurează mult viata contribuabililor, în conditiile în care ANAF eliberează în medie anual peste 5,5 milioane de adeverinte de venit pentru persoanele fizice si aproape 600 de mii certificate de atestare fiscală pentru persoane fizice si juridice.

Ministerul Finantelor Publice si Agentia Natională de Administrare Fiscală si-au îndeplinit obiectivul asumat în luna septembrie de a asigura suportul tehnic si procedura legală pentru transmiterea electronică a certificatelor de atestare fiscală, a adeverinţelor de venit, a Situaţiilor fiscale ale contribuabilului, a situaţiilor financiare şi a altor documente, către toate autorităţile şi instituţiile publice centrale şi locale, prin simpla aderare a acestora la sistemul informatic PatrimVen.

Sistemul informatic PatrimVen a fost initiat de Ministerul Finantelor Publice fiind creat si operat de această institutie prin intermediul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală. PatrimVen este un „hub fiscal” al administratiei publice din România, conceput si aprobat prin Hotărâre a CSAT în 2011, ca proiect prioritar în scopul îmbunătătirii serviciilor oferite cetătenilor de administratia publică precum si al luptei împotriva evaziunii fiscale si coruptiei.

Datele apartin persoanelor fizice. Acestea îsi dau acordul pentru ca informatiile să fie prelucrate si folosite de institutii publice exclusiv în scopul asigurării de către administratia publică, în ansamblul ei, a serviciilor adecvate pentru cetătean. Functionarea sistemului este conditionată de cooperarea dintre institutiile administratiei publice centrale si locale. Principiul de la care s-a pornit este că administratia publică centrală are o capacitate mai mare de a crea sisteme informatice moderne, iar administratia publică locală este, prin natura ei, mai aproape de cetătean.

PatrimVen reprezintă un depozit comun de date în care sunt colectate, agregate si puse la dispozitia utilizatorilor informatii din diverse surse. El a fost conceput:

1. în beneficiul cetătenilor – persoanele fizice si juridice îndreptătite să aibă acces la anumite date si informatii, o pot face fără să se mai deplaseze la ghisee. Cetătenii pot accesa baza de date direct prin internet sau la primăria localitătii de domiciliu. Vor găsi într-un singur loc, centralizate, toate informatiile despre patrimoniu si despre obligatiile fiscale proprii, gestionate atât de primăria localitătii unde au domiciliul, cât si de alte primării sau institutii ale administratiei centrale. Persoanele fizice au acces la informatii din PatrimVen, prin intermediul Spatiului Privat Virtual
2. în beneficiul administratiei publice –・sursă de date si informatii la dispozitia autoritătilor si institutiilor publice pentru exercitarea atributiilor acestora
3. să reducă la maxim interactiunea fizică si utilizarea documentelor în format hârtie între institutiile publice si cetătean
4. să asigure interoperabilitate cu sistemul informatic al MFP pentru toate institutiile, fie că detin sisteme informatice, fie că folosesc procese manuale.

Accesul autoritătilor si institutiilor publice la sistemul informatic PatrimVen se face în baza unui protocol de aderare, care include lista serviciilor disponibile din cadrul sistemului informatic, precum si descrierea interfetelor de acces la acesta. Autoritătile si institutiile publice vor solicita motivat accesul la serviciile PatrimVen. Motivările sunt analizate de ANAF si odată ce accesul a fost agreat, institutia publică va desemna persoanele, maxim două, cu rol de administrator de interoperabilitate. Acestea vor putea înrola alte persoane din cadrul institutiei ca utilizatori ai PatrimVen. Datele şi informaţiile furnizate de MFP, respectiv ANAF, sunt supuse secretului fiscal. Ele sunt păstrate în PatrimVen si utilizate cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare cu privire la securitatea datelor. Accesul la date, ca si accesul la sistem, sunt auditate. O atentie deosebită este acordată protectiei datelor cu caracter personal, cu stricta respectare a prevederilor Legii nr. 677/2001.

Extinderea Spatiului Privat Virtual, sistem aflat în sinergie cu PatrimVen, este o altă măsură asumată de MFP în Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetătenilor, pentru perioada 2015-2020.

Comments

comments