MioveniÎn perioada 28 aprilie- 2 mai, elevii şi cadrele didactice din Mioveni auprimit vizita unei delegaţii similare din Petrich, Bulgaria, oraş înfrăţit cu oraşul argeşean, scopul fiind derularea unui schimb de experienţă în cadrul proiectului la care participă ambele localităţi, intitulat „Europa cetăţenilor – Mijloc de cunoaştere şi de dezvoltare”. Împreună cu cetăţenii din Mioveni, invitaţii bulgari, elevi, profesori, reprezentanţi ai municipalităţii din Petrich, au participat la diferite activităţi cuprinse în proiect, au discutat despre direcţiile de urmat dar, totodată, au aflat mai multe informaţii despre cultura şi tradiţiile româneşti.
Joi dimineaţă, pe 1 mai, în sala de şedinţe a Consiliului Local Mioveni s-a desfăşurat o  masa rotundă pentru prezentarea rezultatelor şi înregistrarea concluziilor acestei vizite şi activităţilor derulate.
Proiectul „Europa Cetăţenilor – mijloc de cunoaştere şi de dezvoltare”, este finanţat cu sprijinul Comisiei Europene prin Programul “Europa pentru Cetăţeni”. Potrivit oficialităţilor din Mioveni, principalul obiectiv a fost atins, întrucât s-a îmbunătăţit comunicarea între aceste două regiuni, s-au promovat dimensiunile europene şi s-a demonstrat că există asemănări între aceste două oraşe. De asemenea, s-a dovedit că un rol important în ceea ce priveşte promovarea cetăţeniei europene îl are implicarea societăţii civile în construirea unei Europe unite, bazată pe valori istorice, încurajând participarea democratică a cetăţenilor din Uniunea Europeană, prin promovarea oportunităţilor de implicare în societate. Vizitele de studiu, întâlnirile şi dezbaterile, reuniunile plenare şi atelierele de lucru ce au avut loc pe tot parcursul implementării proiectului au permis realizarea schimburilor de experienţă şi bune practici atât la nivelul oraşului Mioveni – România, cât şi la nivelul municipiului Petrich – Bulgaria, încurajând astfel o concertare a tuturor actorilor, autorităţi locale, şcoli, elevi, în beneficiul dezvoltării acestora şi a sentimentului de cetăţenie europeană în rândul acestora. Cu prilejul acestei reuniuni s-au diseminat rezultatele proiectului având în vedere prezenţa invitaţilor din Petrich- Bulgaria şi a autorităţilor locale, cadrelor didactice şi elevilor implicaţi în proiect.
Mai multe detalii despre implementarea acestui proiect se pot obţine de pe site-ul www.primariamioveni.ro sau  la sediul Primăriei oraşului Mioveni, b-dul Dacia, nr. 1, localitate Mioveni, cod 115400, tel:0348/455444, fax: 0248/260500, email: primariamioveni@primariamioveni.ro.

Comments

comments

DISTRIBUIȚI