An de an, la 1 decembrie, sărbătorim cu emoţie în suflet Marea Unire din 1918, pagina cea mai sublimă a istoriei românești a cărei măreție stă în faptul că desăvârșirea unității naționale a fost voința lui Dumnezeu, “nefiind opera niciunui om politic, a niciunui guvern, a niciunui partid, ci fapta istorică a întregii națiuni române, realizată într-un elan țâșnit cu putere din profunzimile conștiinței unității neamului românesc”(Florin Constantiniu – O istorie sincerã a poporului român).

Poporul român, lovit de vitregiile istoriei, încercat în luptele de secole pentru dreptate şi libertate, aşezat la răspântie de drumuri și la graniţe de imperii, având în frunte conducători animaţi de dragostea de Dumnezeu și neam, a reuşit la 1 Decembrie 1918, în Adunarea Naţională de la Alba-Iulia, să declare unirea tuturor românilor şi a teritoriilor locuite de ei.

De Ziua Naţională, se impune să ne amintim, cu preţuire şi respect, glorioasele fapte de vitejie ale eroilor neamului, spiritul de dăruire şi sacrificiu pentru împlinirea unui ideal viu – făurirea Statului Naţional Unitar, având la bază unitatea de neam, limbă şi cultură. Să nu uităm lecţia Marii Uniri, să avem permanent exemplul strămoşilor, amintindu-ne că „unirea face puterea”.

Să înălțăm rugăciuni pentru eroii, ostașii și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, libertatea și demnitatea poporului român.

La mulți ani binecuvântați tuturor fiilor și fiicelor acestor plaiuri binecuvântate. Ne rugăm ca Mântuitorul să apere toţi românii, indiferent de locul în care ei trăiesc, să ne dăruiască ajutor în lucrarea cea bună şi să ne ajute să înţelegem ajutorul lui Dumnezeu în toată istoria noastră!

“O viață avem români… și-o cinste! Deșteptați-vă că am dormit destul!”(Mihai Viteazul)

† CALINIC, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului

Cu părintești binecuvântări

Comments

comments

DISTRIBUIȚI