Preacucernici Părinți, Îndurerată familie, Dreptmăritori creștini: Viața noastră de zi cu zi este un mare dar de la Dumnezeu. Faptul că suntem, că privim, că iubim, sau că suntem îndurerați – ca astăzi – este încercarea pe care o primim, cu multă iubire, din partea lui Dumnezeu, pentru a ne întări în credință. Duminică, 23 iunie 2013, în apropierea localității Podgorica din Muntenegru, a avut loc un tragic accident, în care au plecat din frumusețea acestei lumi văzute în Țara de peste veac, sufletele pline de credință și nădejde a 18 români! În Duminica Cincizecimii, ziua de naștere a Bisericii creștine văzute, Bunul Dumnezeu primește în Biserica cea nevăzută, sufletele celor pe care-i conducem astăzi pe ultimul drum. În aceste momente de tristețe, să ne amintim de cuvintele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Care ne întărește speranța când zice: Cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi (Ioan 11, 25). Credința în viața veșnică devine o certitudine pentru noi, mai ales în aceste zile pline de lacrimi și speranță, pentru că Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Cel Răstignit și Înviat, ne-a trecut pe noi din moarte la viață, iar celor adormiți în credință le dăruiește odihna, pacea și lumina Sa. Să ne rugăm Mântuitorului Hristos, Biruitorul morții și Izvorul vieții veșnice, să așeze sufletele robilor Săi, împreună cu drepții, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit, iar familiilor îndurerate, precum și tuturor celor ce i-au cunoscut și prețuit, să le dăruiască mângâiere și întărire sufletească. Veșnica pomenire din neam în neam!

Comments

comments

DISTRIBUIȚI