În cadrul Centrului de îngrijire de zi pentru copii aflați în situații de risc Topoloveni a fost iniţiat recent programul de educare pentru părinţi: „Omul mare” și „Omul mic”, partea a II-a, care are ca scop creşterea responsabilităţii părinţilor privind obligaţiile ce le revin în creşterea şi îngrijirea propriilor copii, precum şi formarea şi dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor parentale, având următoarele teme: Ce înseamnă să știi cum să înveți; Copilul tău știe cum să învețe?

Asistentul social și psihologul centrului le-au explicat părinţilor că există strategii de învățare care-l pot ajuta pe copil să-și îmbunătățească rezultatele școlare. Copilul trebuie ajutat să învețe, să-și descopere și să-și dezvolte propriul stil de învățare, iar părintele îl poate ghida și motiva.

De asemenea, au fost prezentate o serie de întrebări pe care copilul să și le pună el însuși, atunci când învață, precum și modalități practice de sprijinire a copilului, atunci când nu a înțeles lecția.

Împreună cu părinții participanți la întâlnire s-au identificat și alte modalități, din experiența fiecăruia, prin care fiecare părinte să-și ajute copilul, dar fără a-l face dependent de ajutor sau meditatori sau, mai rău, copilul să creadă că școala este inutilă. 

Comments

comments

DISTRIBUIȚI