„Joc şi mişcare” – la clasele pregătitoare, I şi a II-a, „Educaţie pentru prevenirea riscului rutier” – în învăţământul primar, „Educaţie pentru dezvoltare” şi „Educaţie pentru drepturile de proprietate intelectuală” – la liceu sunt cele patru noi discipline opţionale alese de Ministerul Educaţiei pentru anul şcolar 2015-2016. Programele pentru aceste discipline au fost elaborate de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi aprobate prin Ordin de ministru.

Potrivit precizărilor Ministerului, programa şcolară pentru disciplina opţională „Joc şi mişcare” accentuează rolul pe care activităţile ludice cu caracter dinamic trebuie să îl aibă în procesul de creştere şi dezvoltare a copiilor de şase-opt ani şi valorifică potenţialul instructiv-educativ al jocurilor, ca mijloace didactice specifice perioadei micii şcolarităţi.

Disciplina „Educaţie pentru prevenirea riscului rutier”, care va putea fi studiată în toate clasele din învăţământul primar, urmăreşte pregătirea elevilor pentru viaţă prin formarea unor deprinderi de respectare a regulilor elementare de circulaţie pe drumurile publice şi de manifestare a unei conduite preventive. 

Disciplina „Educaţie pentru dezvoltare” propune o abordare de tip inter- şi transdisciplinar a unor probleme de actualitate precum globalizarea, dezvoltarea/dezvoltarea durabilă sau cetăţenia globală, iar  „Educaţia pentru drepturile de proprietate intelectuală” vizează raportarea, în cunoştinţă de cauză, a elevilor de liceu la problematica drepturilor de proprietate intelectuală, implicarea tinerilor în elaborarea şi în promovarea unor proiecte pentru drepturile de autor sau a altor drepturi de proprietate intelectuală, pregătirea elevilor de liceu pentru asumarea comportamentului adecvat dezvoltării durabile.

Comments

comments

DISTRIBUIȚI