Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeş comunică angajaţilor şi angajatorilor următoarele informaţii referitoare la manipularea manuală a maselor:
Prin manipulare manuală se înţelege transportarea sau susţinerea unei mase de către unul sau mai mulţi lucrători, inclusiv ridicarea, împingerea, tragerea, purtarea sau deplasarea acesteia. Toate aceste operaţiuni pot implica riscuri de accidentare şi îmbolnăvire profesionale.
Manipulările manuale se întâlnesc în aproape toate sectoarele de activitate şi în majoritatea locurilor de muncă, o frecvenţă deosebită fiind înregistrată în construcţii, comerţ, agricultură, transport si exploatări forestiere.
Studiile medicale au aratat faptul că riscurile profesionale prezente în activităţile de manipulare manuală din sectoarele de activitate respective în care sunt implicaţi lucrătorii reprezintă cea mai importantă cauză a afecţiunilor dorsolombare, datorită urmatoarelor activităţi specifice : manipularea de obicte grele (purtare, mutare, ridicare), operatii rapide cu durată scurtă, poziţii de forţare , ridicare , sau alte operaţii în care diferite aparate şi sisteme sunt suprasolicitate.
Potrivit statisticilor europene, 35 % din lucratorii din UE sunt expuşi la purtarea sau deplasarea maselor (greutăţilor mari).

Pentru a evita necesitatea manipulării manuale a maselor de către lucrători, angajatorul trebuie să ia măsuri tehnico-organizatorice necesare sau trebuie să utilizeze mijloace corespunzătoare, în special echipamente mecanice. În cazurile în care nu se poate evita necesitatea manipulării manuale a maselor de către lucrători, angajatorul trebuie sa ia măsuri organizatorice corespunzătoare, să utilizeze mijloace adecvate sau să furnizeze lucrătorilor aceste mijloace, pentru a reduce riscul pe care îl implică manipularea manuală a acestor mase.

În toate cazurile în care manipularea manuală a maselor de către lucrator nu poate fi evitată, angajatorul trebuie să organizeze posturile de lucru astfel încât manipularea să fie cât mai sigură şi cu risc cât mai mic posibil pentru sănătate, fiind obligat de asemenea:
a) să evalueze, în prealabil, condiţiile de securitate şi de sănătate pentru tipul de lucrare respectiv şi să examineze în special caracteristicile maselor;
b) să urmărească evitarea sau reducerea riscurilor pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare, prin adoptarea de măsuri corespunzătoare, având în vedere caracteristicile mediului de muncă şi cerinţele activităţii.

Menţionăm că le este interzis tinerilor sub 16 ani să manipuleze greutăţi, iar în activităţile cu efort fizic mare, repartizarea lucrătorilor cu vârsta peste 45 de ani se face numai cu avizul medicului de medicina muncii.

Angajatorii au obligaţia legală de a proteja securitatea şi sănătatea lucrătorilor împotriva tuturor riscurilor la locul de muncă prin efectuarea evaluării de risc, iar lipsa acestei evaluări constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei.

Comments

comments