Începând cu 1 iulie a fost instalat la parterul sediului ITM Argeş un calculator, pus la dispoziţia publicului pentru a facilita accesul la diverse informaţii, necesare atât angajaţilor cât şi angajatorilor.

Deocamdată, prin intermediul acestuia, ITM Argeş furnizează informaţii legate de:

● Calculul salariului net (rest de plată); persoanele interesate îşi pot verifica salariul net prin folosirea aplicaţiei disponibile pe site-ul ITM Argeş (secţiunea informaţii de interes public). Datele care trebuie introduse de persoanele interesate sunt următoarele: salariul de bază realizat, sporuri care se aplică la salariul de bază, numărul de persoane aflate în întreţinere. Programul  va calcula salariul net şi va genera un fluturaş în care sunt menţionate sumele ce reprezintă impozitul pe salariu, contribuţia de şomaj, contribuţia de sănătate, contribuţia de asigurări sociale, sume care sunt reţinute din salariu.

● Programul de lucru şi de audienţe al ITM Argeş;

● Legislaţia în domeniile relaţii de muncă şi sănătate şi securitate în muncă.

● Informaţii cu privire la relaţiile de muncă:
・ Compartimentul Contracte Colective de Munca si Monitorizare Relatii de Munca – activitatea de înregistrare şi evidenţă a contractelor colective de muncă,  activitatea de monitorizare relaţii de muncă.
・ Serviciul control relaţii de muncă ( metode de inspecţie, principalele sancţiuni aplicate, datele cuprinse într-un dosar de personal, salariul de bază minim brut pe ţară, situaţia societăţilor comerciale înregistrate la ITM Argeş, în baza art.8 lit.e din Legea nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, modificată şi completată prin O.G.nr.43/2002);

● Informaţii cu privire la sănătatea şi securitatea în muncă:
-sancţiuni contravenţionale şi infracţiuni prevăzute în legislaţia din domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă;
avize şi autorizaţii eliberate de ITM Argeş;

● nformaţiile de interes public:
– lista cu documentele ce pot fi puse la dispoziţia cetăţeanului în baza legii nr.544/2001 privind informaţiile de interes public;
– diverse formulare.

Persoanele interesate în obţinerea informaţiilor în acest mod pot solicita asistenţa sau ajutorul specialiştilor ITM Argeş.

Comments

comments