În Argeș sunt 7.414 șomeri. Cei mai mulți provin din mediul rural și au între 40 – 49 de ani. La sfârșitul lunii iunie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Argeș erau înregistrați 7.414 șomeri, din care 3.517 femei. Potrivit AJOFM Argeș, rata șomajului este de 2,85%. Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 2,83%, în această lună acest indicator a înregistrat o ușoară creștere cu 0,02 pp.

Din totalul de 7.414 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Argeș, 1.669 erau
beneficiari de indemnizație de şomaj, iar 5.745 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 6.235 șomeri provin din mediul rural și 1.179 sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistrați în evidențele AJOFM Argeș (32,34%), urmați de cei cu studii primare (25,25%) și de cei cu studii liceale sau postliceale (15,1%). Șomerii cu nivel de instruire profesional/arte și meserii reprezintă 13,82% din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare 3,87%. Șomerii fără studii reprezintă 9,62% din totalul șomerilor înregistrați.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 2.992 persoane foarte greu ocupabile, 4.083 greu ocupabile, 110 mediu ocupabile și 229 persoane ușor ocupabile. ”Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activității de profilare a persoanelor înregistrate în evidențele noastre”, transmite AJOFM Argeș.

Comments

comments