Autoritatea Naţională pentru Cadastru şi Publicitate Imobiliară a demarat procedura de achiziţie “Servicii de înregistrare sistematică a imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte Funciară în cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară”, care are ca obiect 147 UAT-uri (localităţi) din zonele rurale ale României.

 

Conform prevederilor OUG nr. 34/1996 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, procedura se va finaliza prin atribuirea acordurilor-cadru.

Cele 147 de localităţi au fost împărţite în 10 loturi, iar în cadrul fiecărui acord-cadru se vor încheia unul sau mai multe contracte subsecvente pentru realizarea lucrărilor de înregistrare a proprietăţilor. Un contract subsecvent are ca obiect, în funcţie de buget, 3-5 localităţi.

Din cele 147 de localităţi, patru sunt din Argeş: Recea, Izvoru, Miroşi, Căldăraru.

În toate localităţile, primăriile vor tipări şi distribui pliante sau postere şi vor organiza cel puţin două runde de întâlniri de informare cu locuitorii. Prima rundă se va organiza înaintea începerii lucrărilor de teren, iar a doua rundă, în perioada de pregătire a documentelor tehnice ale cadastrului. De asemenea, primăriile sunt obligate să organizeze cel puţin două puncte de informare, unde cetîţenii pot solicita explicaţii suplimentare. Potrivit ANCPI, la nivelul unei localităţi, întreaga procedură va dura între 12 şi 18 luni. Durata este determinată de mărimea localităţii şi de modul cum au fost aplicate legile proprietăţii.

Comments

comments