Guvernul va aloca 175 de milioane de euro pentru a construi 6990 de locuinţe până în 2020.

Grupurile ţintă sunt familiile/persoanele tinere cu vârste cuprinse între 18 şi 35 ani, cu venituri sub venitul mediu pe economie. Accentul se va pune pe acele cupluri/persoane tinere care au o calificare de nivel liceal sau academic, în vederea încurajării stabilităţii forţei de muncă calificate şi evitarea migrării acesteia în străinătate. Unitățile locative construite pe terenurile proprietate privată a unităților administrativ-teritoriale, vor fi administrate de acestea, care vor avea obligaţia repartizării locuinţelor, închirierii acestora cu o chirie stabilită în condiţiile legii, asigurării întreţinerii şi reparării pe întreaga perioadă de viaţă a locuinţelor, toate în conformitate cu legislaţia română în materie.

Proiectul va contribui la asigurarea stabilităţii forţei de muncă sau la sprijinirea mobilităţii acesteia, după caz, funcţie de oferta de locuri de muncă existentă. Acesta răspunde unei nevoi sociale reale în România unde numărul foarte mic de unităţi locative deţinute de stat sau de unităţile administrativ-teritoriale, coroborat cu venitul redus al tinerelor familii conduce la imposibilitatea multor tineri de a închiria/cumpăra o locuință în condițiile pieței şi îi obligă să locuiască în continuare cu părinții; drept urmare, suprafața locativă pe persoană şi calitatea vieții scad semnificativ.

Beneficiarii finali ai locuinţelor ce se vor construi sunt tineri cu vârsta de până la 35 de ani, la data depunerii cererii, salariaţi, care reprezintă un grup social important pentru ţară din perspectiva dezvoltării economice sustenabile. Beneficiarii vor avea posibilitatea de a cumpăra ulterior locuinţa, la un preţ accesibil. Proiectul vizează problemele locative ale specialiştilor din diverse domenii, cum ar fi cadrele didactice şi medicii (care sunt lideri de opinie în comunităţile lor), deoarece numărul insuficient de specialişti (mai ales în unităţile administrativ-teritoriale mai mici) este determinat şi de lipsa locuinţelor disponibile. Condiţia ca locul de muncă al beneficiarilor finali să fie în aceeaşi localitate în care se află şi locuinţa va contribui la dezvoltarea economică a unităţii administrativ-teritoriale respective, deoarece tinerii sunt principala forţă de muncă activă.

După finalizarea lucrărilor de construcţie a locuinţelor, acestea vor fi predate în administrare autorităţilor administraţiei publice locale, care vor avea obligaţia repartizării locuinţelor pe criterii stabilite de consiliile locale (tinerii beneficiari ai acestor locuinţe fiind selectaţi de comisiile sociale ale consiliilor locale), închirierii acestora cu o chirie stabilită în condiţiile legii, asigurării întreţinerii şi reparării locuinţelor pe întreaga perioadă de viaţă a acestora.

Comments

comments