De la 1 ianuarie 2015, aproximativ 608.000 de întreprinderi mici şi mijlocii vor putea opta pentru noile proceduri simplificate de raportare contabilă, a comunicat public Departamentul pentru IMM-uri, Mediu de Afaceri şi Turism.
În prezent, doar 12.900 de firme beneficiau de posibilitatea de a ţine contabilitatea simplificată dar, începând cu 1 ianuarie 2015, procedura va fi accesibilă mai multor entităţi economice, după cum a declarat Florin Nicolae Jianu, Ministru de Resort.
Procedura simplificată a fost adoptată prin Ordonanţă de Urgenţă, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice, care modifică Legea contabilităţii, în scopul reducerii sarcinilor administrative ale firmelor. Practic, operatorii economici din România care se vor încadra în categoria microîntreprinderilor, potrivit normelor europene, vor beneficia de sistemul european de raportare financiară, simplificat specific.
Condiţiile pe care acestea trebuie să le îndeplinească, după normele UE, sunt următoarele: total active – maximum 350.000 euro, cifra de afaceri netă – maximum 700.000 euro şi numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar – 10. Principalele elemente de simplificare sunt cele referitoare la întocmirea unui bilanţ prescurtat şi a unui cont prescurtat de profit şi pierdere.
Ordonanţa este însoţită de alte două ordine de ministru prin care sunt transpuse în legislaţia naţională prevederile noii Directive europene contabile. Introducerea în legislaţia naţională a unui regim distinct pentru microîntreprinderi este opţională pentru statele membre UE. România optează pentru introducerea acestui regim în scopul de a simplifica şi a reduce cheltuielile administrative pentru microîntreprinderi.
Potrivit estimărilor MFP, 94% din operatorii economici raportori (peste 608.000) vor beneficia de avantajele scutirilor şi simplificărilor introduse la nivel comunitar.
Noile prevederi privind sistemul european de raportare financiară simplificat înlocuiesc sistemul simplificat de contabilitate introdus, opţional, începând cu anul 2011. Spre comparaţie, de sistemul simplificat de contabilitate au beneficiat aproximativ 12.900 de operatori economici (circa 2% din totalul entităţilor din economia naţională).

 

Comments

comments

DISTRIBUIȚI