Eroziunea malului râului Argeş în zona cartierului Prundu Mic este în atenţia Apelor Române încă din anul 2005, după fenomenele meteorologice periculoase care au declanşat acest fenomen. Din cauza debitelor mari de apă tranzitate prin lacul de acumulare Prundu în perioadele cu inundaţii, fenomenul de eroziune a produs alunecarea terenului şi surparea malului drept, fiind puse în pericol locuinţele riverane şi stabilitatea zonei.
În anul 2006, Administraţia Bazinală de Apă Argeş – Vedea a comandat Studiul de Fezabilitate privind amenajarea râului Argeş aval de acumularea Piteşti, mal drept, acesta fiind elaborat şi avizat la nivelul ABA Argeş Vedea, AN Apele Române, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice. Deşi această lucrare a fost, anual, propusă spre finanţare, până anul acesta nu a fost introdusă pe lista de investiţii cu sursă de finanţare Bugetul de Stat. După inundaţiile din primăvară fenomenul de eroziune s-a accentuat, ajungând aproape de gospodăriile cetăţenilor din zonă.
La sfârşitul lunii octombrie, lucrarea „Amenajare râu Argeş aval acumulare Piteşti, mal drept, în zona cartierului Prundu Mic” a fost aprobată pentru finanţare prin HG 932/2014, valoarea acesteia fiind de 2.900.000 lei. Imediat după publicarea HG în Monitorul Oficial Administraţia Bazinală de Apă Argeş – Vedea a făcut demersurile legale pentru începerea investiţiei. Au depus oferte pentru execuţia lucrării două societăţi specializate în acest domeniu, iar desemnarea constructorului s-a făcut în baza celei mai bune oferte de preţ.
La momentul de faţă, constructorul a adus utilajele şi a organizat şantierul, lucrările demarând deja de acum două săptămâni. Pentru stoparea eroziunii se va efectua consolidarea malului pe o lungime de 465 de metri. Termenul de finalizare este de 20 de zile de la primirea ordinului de începere.
Investiţia va face parte din schema de amenajare bazinală realizată conform Directivei 2007/60/CE privind evaluarea şi gestionarea riscurilor de inundaţii şi în concordanţă cu Hotărârea Guvernului nr. 846/2010 pentru aprobarea Strategiei naţionale de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung.
Reprezentanţii Apelor Române sunt şi în plină pregătire pentru sezonul rece. A fost efectuată o acţiune amplă de verificare a stării tehnice şi funcţionale a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor de pe râurile din judeţul Argeş. De asemenea, a fost verificată şi valabilitatea planurilor de apărare împotriva inundaţiilor pentru sistemele hidrotehnice. (E.M.)

 

Comments

comments

DISTRIBUIȚI