Furnizorii serviciilor de telefonie sau televiziune sunt obligaţi să publice pe Internet procedura privind soluţionarea reclamaţiilor

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii a declarat că furnizorii serviciilor de telefonie, internet sau televiziune au obligaţia să publice pe paginile proprii de internet procedura privind soluţionarea reclamaţiilor.

 

„Atunci când un utilizator întâmpină probleme cu un serviciu de comunicaţii, prima sesizare ar trebui adresată furnizorului respectivului serviciu. Furnizorii de servicii de telefonie, internet sau televiziune au obligaţia de a afişa pe paginile proprii de internet procedura privind soluţionarea reclamaţiilor şi de a o înmâna abonaţilor la momentul încheierii contractului sau achiziţionării unei cartele preplătite. Totodată, utilizatorii acestor servicii au dreptul de a primi gratuit, oricând pe durata contractului, un exemplar tipărit al procedurii”, precizează Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii.

În cuprinsul acestei proceduri, operatorii trebuie să specifice modalităţile prin care utilizatorul final poate înainta o reclamaţie (cu indicarea numerelor de telefon, fax, adresă de poştă electronică, serviciu poştal utilizate în acest scop), programul de lucru pentru primirea şi înregistrarea reclamaţiilor, termenul maxim de soluţionare a reclamaţiilor şi data de la care se calculează acest termen, indiferent de mijloacele de transmitere a acestora. Totodată, aceştia sunt obligaţi să precizeze despăgubirile la care au dreptul utilizatorii dacă nu este respectat termenul de soluţionare a reclamaţiei.

De asemenea, în cazul procedurii de soluţionare a deranjamentelor trebuie specificat termenul maxim de remediere, data de la care acesta se calculează, precum şi despăgubirile aplicabile în cazul nerespectării termenului de remediere.

Reclamaţiile privind nerespectarea condiţiilor contractuale trebuie adresate de către utilizatorii persoane fizice către Autoritatea pentru Protecţia Consumatorului, instituţia care poate interveni în astfel de situaţii.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here