Conform unui proiect de Ordonanţă de Urgenţă, coordonarea şi implementarea măsurilor Strategiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice vor fi asigurate de Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice, instituţie ce urmează să fie creată în subordinea Ministerului Finanţelor Publice.

 

„În conformitate cu reforma funcţiilor agreată în cadrul Comitetului Inter-ministerial şi în cadrul Grupului de lucru cu Comisia Europeană este necesară existenţa unei singure structuri stabile şi dedicate care să asigure coordonarea şi, ulterior, implementarea măsurilor ce vor fi stabilite prin Strategia naţională în domeniul achiziţiilor publice. Funcţionarea acestei structuri trebuie să fie corelată cu promovarea politicilor guvernamentale pentru îndeplinirea obiectivelor Europa 2020 şi cu procesul de alocare şi utilizare a fondurilor publice, având în vedere faptul că politica în domeniul achiziţiilor publice trebuie să fie pentru România un instrument pentru creştere economică, dezvoltare şi asigurarea unor investiţii eficiente şi sustenabile”, scrie în proiectul de Ordonanţă de Urgenţă.

Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice va avea ca atribuţii: elaborarea şi implementarea Strategiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice, în conformitate cu obligaţiile asumate de Guvernul României şi de Uniunea Europeană; elaborarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice, în conformitate cu legislaţia europeană şi asigurarea interpretărilor unitare în domeniu, evitând problemele din trecut datorate supra-legiferării şi instabilităţii legislative; consilierea metodologică a acelor autorităţi contractante cu capacitate administrativă scăzută şi care necesită sprijin real în procesul de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi de concesiune, controlul privind modul de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. Dar şi monitorizarea şi supervizarea funcţionării sistemului de achiziţii publice în România, astfel încât să poată fi identificate problemele reale de sistem şi să se poată interveni punctual pentru soluţionarea aspectelor divergente, iniţierea şi susţinerea politicilor şi acţiunilor de instruire a personalului implicat în activităţi specifice achiziţiilor publice prin programe de formare specializate pe sectoare de achiziţii (IT, infrastructură, servicii etc.) şi reprezentarea României în cadrul comitetelor consultative, grupurilor de lucru şi al reţelelor de comunicare, organizate de Comisia Europeană, în domeniul achiziţiilor publice.

Comments

comments

DISTRIBUIȚI