Fermierii care doresc să treacă la agricultura ecologică, renunţând la pesticide şi îngrăşăminte chimice, vor fi sprijiniţi masiv în următoarea perioadă, cu subvenţii care vor acoperi 100% costurile de producţie. Programul de finanţare va acoperi apoi şi continuarea practicării acestui tip de agricultură prin subvenţii acordate la hectar, pe diferite tipuri de culturi, de la legume la plante medicinale.

Cele două sub-măsuri accesibile în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 sunt 11.1 – „Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică” şi 11.2 – „Sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică”.

Prin Sub-măsura 11.1 se va acorda sprijin pe unitatea de suprafaţă agricolă fermierilor care se angajează în mod voluntar să adopte practici şi metode specifice agriculturii ecologice şi pentru operaţiunile realizate în vederea conversiei la agricultura ecologică. Acesta se va acorda ca sumă fixă, acordată la hectar, şi reprezintă o compensaţie pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare apărute.
Plăţile compensatorii pentru agricultura ecologică pot fi acordate ca parte a sub-măsurii, dacă: suprafaţa minimă a fermei este de 1 ha, iar parcelele eligibile au dimensiunea minimă de 0,3 ha (0,1 ha pentru vii şi livezi, arbuşti fructiferi, hamei, pepiniere pomicole şi viticole); beneficiarul este înregistrat în fiecare an pentru care solicită sprijin, conform prevederilor legale, ca operator în agricultura ecologică şi încheie pe toată durata angajamentului un contract cu un organism de inspecţie şi certificare independent, acreditat conform prevederilor legislaţiei naţionale.
Perioada de angajament pentru conversia la metodele de agricultură ecologică este de maximum 2 ani (pentru culturi anuale) sau maximum 3 ani (pentru culturi perene).
Plăţile compensatorii sunt calculate sub formă de costuri standard pentru fiecare dintre cele 5 pachete propuse:
# Pachetul 1 – culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) – 295 euro/ha/an,
# Pachetul 2 – legume – 500 euro/ha/an,
# Pachetul 3 – livezi – 620 euro/ha/an,
# Pachetul 4 – vii – 532 euro/ha/an,
# Pachetul 5 – plante medicinale şi aromatice – 460 euro/ha/an.
În cazul fermelor cu suprafeţe agricole mai mari de 50 ha, 100 ha şi 300 ha, valoarea plătii scade pentru acele suprafeţe agricole care depăşesc valorile respective.

Între 220 şi 480 de euro la hectar pentru menţinerea practicilor ecologice

Subvenţiile pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică vor fi acordate prin Sub-măsura 11.2., tot ca plată la hectar. Plăţile compensatorii pot fi acordate ca parte a sub-măsurii dacă beneficiarii sunt fermieri activi, sunt utilizatorii legali ai unei suprafeţe agricole cu categoria de utilizare teren arabil, vii sau livezi, suprafaţa minimă a fermei este de 1 ha, iar parcelele eligibile au dimensiunea minimă de 0,3 ha (0,1 ha pentru vii şi livezi, arbuşti fructiferi, hamei, pepiniere pomicole şi viticole), fermierul se înregistrează în fiecare an ca operator în agricultura ecologică şi încheie, pe toată durata angajamentului, un contract cu un organism de inspecţie şi certificare independent.
Plăţile compensatorii sunt calculate, de asemenea, sub formă de costuri standard pentru fiecare dintre cele 5 pachete propuse:
Pachetul 1 – culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) – 220 euro/ha/an,
Pachetul 2 – legume – 431 euro/ha/an,
Pachetul 3 – livezi – 442 euro/ha/an,
Pachetul 4 – vii – 480 euro/ha/an,
Pachetul 5 – plante medicinale şi aromatice – 427 euro/ha/an.
De asemenea, în cazul fermelor cu suprafeţe agricole mai mari de 50 ha, 100 ha şi 300 ha, valoarea plăţii scade pentru acele suprafeţele care depăşesc valorile respective.

Comments

comments

DISTRIBUIȚI