Proiectul „Ești tânăr, ești aFIRMAt” a fost implementat în cadrul Parteneriatului format din FUNDAŢIA ZI DESCHISĂ, GEA STRATEGY & CONSULTING, ASOCIAȚIA NOI PERSPECTIVE, CLUSTERUL TRADIȚII MANUFACTURĂ VIITOR și SC INMARTEXTIL SRL, fiind co-finanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN (FSE) – „Investește în oameni!”, prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013.

Ești tânăr, ești aFIRMAt! s-a derulat în perioada 11 februarie – 15 decembrie 2015, urmărind extinderea metodei modern-interactive de învățare firma de exercițiu în rândul a 710 de elevi, din 14 licee, din 13 județe ce aparțin regiunilor Sud-Est și Sud Muntenia. În cadrul proiectului elevii au dezvoltat 140 de Firme de exercițiu, având ocazia să deprindă abilități antreprenoriale.
Obiectivul general al proiectului a fost dezvoltarea aptitudinilor a 710 elevi din regiunile Sud-Est și Sud Muntenia, prin dobândirea competențelor necesare inserției pe o piață a muncii modernă, flexibilă și dinamică.
Proiectul a urmărit deprinderea metodei inovative de învățare firma de exercițiu de către 710 elevi, prin înființarea și funcționarea a 140 de Firme de exercițiu. Proiectul a contribuit la o mai bună tranziţie a tinerilor de la școală la viaţa activă prin crearea unei comunităţi antreprenoriale creative la nivelul liceenilor şi a unui climat favorabil succesului.

Îmbunătățirea competențelor (cunoștințe, abilități, atitudini) elevilor privind oportunităţile create de dezvoltarea economiei creative s-a realizat prin intermediul unui program integrat care a cuprins elemente de antreprenoriat și activități inovatoare, precum:
– Informare și conștientizare
– Orientare și consiliere
– Înființare și funcționare Firme de Exercițiu
– Excursii tematice la companii și profesioniști în domeniul creativ
– Târg interregional: Industrii creative pentru tineri
– Ateliere antreprenoriale și seminarii specifice- Ecosistem, Business games, Be safe!, Sigur pe tine în orice situație, Egalitate pe piața muncii, Industriile creative-sursă de bunăstare. 
– Activități de schimb de experiență antreprenorială

„Suntem încrezători că acest proiect a contribuit semnificativ la consolidarea educației antreprenoriale a elevilor implicați în proiect. Așa cum ne-am așteptat, au demonstrat competențe  antreprenoriale și un spirit creativ, idei inovatoare, dorința de a-și urma un vis transpus în planuri de afaceri. Proiectul a fost gândit astfel încât să iasă din zona formală și să îmbine mai multe activități informale și nonformale, cum ar fi activități de înființare și funcționare firme de exercițiu, orientare și consiliere profesională, excursii tematice, ateliere antreprenoriale, seminarii tematice. Echipele firmelor de exercițiu au avut prilejul să-și prezinte și să-și expună planurile de afaceri la Târgul interregional al firmelor de exercițiu „Industrii creative pentru tineri”, desfășurat la Focșani (5 decembrie 2015), oferind un cadru de exprimare pentru tinerii elevi cu idei de afaceri  în domeniul cultural, artistic şi tehnico-ştiinţific, iar 17 echipe ale firmelor de exercițiu, cu cele mai inovatoare și sustenabile planuri de afaceri, au fost premiate cu sume mergând până la 9.000 de lei de echipă. Au avut, de asemenea, posibilitatea să-și împărtășească experiențele de învățare în cadrul „Schimbului de experiență antreprenorială interregional”, desfășurat la Sinaia (11-13 decembrie 2015).” a precizat Silvius Cărăba, Manager proiect.

Beneficiarii proiectului au fost 710 elevi, din 14 licee, din 13 județe ce aparțin regiunilor Sud-Est și Sud Muntenia, care au participat la activitatea de înființare și funcționare a  firmelor de exercițiu și în alte activități interactive și inovatoare de învățare și educație antreprenorială.

Firma de exercițiu (FE) reprezintă o metodă interactivă și inovatoare de învățare, care se adresează elevilor din învățământul preuniversitar vizează înființarea de firme virtuale după modelul firmelor reale, urmărind abordarea aplicată a învățării, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial.

Printre “lecțiile învățate” în cadrul Firmelor de exercițiu, enumerăm: familiarizarea elevilor cu activitățile specifice unei firme reale; simularea operațiunilor și a proceselor economice specifice mediului real de afaceri; însușirea și utilizarea limbajului specific afacerilor; dezvoltarea de competențe (cunoștințe, abilități, atitudini) necesare unui întreprinzator dinamic; facilitarea trecerii elevilor de la școală la viața activă și a adaptării la nevoile pieței muncii.
Prin obiectivele propuse şi prin activităţile desfăşurate, proiectul a oferit tinerilor elevi un concept adecvat de învățare, de stimulare a potenţialului lor creativ şi inovativ, de antreprenoriat la „început în viaţă”, având ca rezultat o mai bună informare, promovare şi îmbunătăţire a competenţelor personale, profesionale şi antreprenoriale în domeniul industriilor creative.

Comments

comments