ASOCIAŢIA PROGRESSON în parteneriat cu ASOCIAŢIA PENTRU EDUCAŢIE, DEZVOLTARE ŞI SPRIJIN CULTURAL, au deosebita plăcere de a vă invita să participaţi la Conferinţa de final a proiectului „Fii parte a satului european – dinamizare rurală!”.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, prin contractul de finanțare nr. POSDRU/184/5.2/S/151862 şi se înscrie pe Axa prioritară 5, „Promovarea masurilor active de ocupare”, Domeniul Major de Intervenţie 5.2. „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”.
 
Evenimentul este organizat cu prilejul finalizării proiectului mai sus-menţionat, care a fost implementat în regiunile Sud Muntenia şi Sud Vest Oltenia, pe durata a 10 luni şi a vut ca obiectiv general îmbunătăţirea capacităţii de ocupare a persoanelor ocupate în agricultura de subzistenţă din regiunile Sud Muntenia şi Sud Vest Oltenia, din zone foste industrializate, prin programe integrate de consiliere, formare şi mediere a forţei de muncă, pentru un număr de 200 de persoane, şi asigurarea sustenabilităţii pe termen lung prin sprijinirea realizării de întreprinderi non-agricole de către membrii grupului ţintă, pe perioada de desfăşurare a proiectului.

Respectând aceste coordonate, pe durata implementării proiectului au fost formate 70 de persoane prin cursuri de calificare nivel 1 în meseriile „Baby Sitter” şi „Îngrijitoare bătrîni la domiciliu”, 30 de persoane prin cursuri de specializare în „Competenţe antreprenoriale” şi 100 de persoane prin cursuri de iniţiere în „Competenţe informatice” şi „Comunicare în limba engleză”, aparţinând grupului ţintă: 20 de persoane în căutarea unui loc de muncă, 120 de persoane ocupate în agricultura de subzistenţă şi 60 de şomeri.

Valoarea totala eligibilă a proiectului este de 2.837.138,00 lei, din care valoarea eligibilă a finanțării nerambursabile acordate din FSE este de 2.389.505,36 lei, valoarea eligibilă a finanțării nerambursabile acordate din Bugetul Naţional este de 390.929,08 lei, iar contribuția eligibilă a Beneficiarului este de 56.743,56 lei.
Agenda conferinței include prezentarea proiectului, a obiectivelor şi rezultatelor atinse şi considerații asupra impactului proiectului asupra regiunilor Sud Muntenia şi Sud Vest Oltenia.

Conferința de presă va avea loc joi, 17 Decembrie 2015, ora 15:00 la Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu”- Argeş, str. Victoriei nr. 18, Piteşti, judeţ Argeş.
La eveniment sunt invitaţi reprezentanţi ai Autorităţii de Management POSDRU, reprezentanţi din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, reprezentanţi ai instituțiilor publice, ONG-urilor şi mass media.

Pentru confirmarea participării şi pentru informații suplimentare, vă rugăm sa o contactați pe Dna. Vârnav Beatrice Elena, Specialist Relații Publice în cadrul proiectului, tel. 0748.880.866, email: varnavelena@gmail.com
Cu stimă, Chiriac Laurenţiu, Manager de proiect

Comments

comments

DISTRIBUIȚI