Asociaţia Progresson în parteneriat cu Asociaţia pentru Educaţie, Dezvoltare şi Sprijin Cultural, anunţă finalizarea proiectului POSDRU/184/5.2/S/151862 cu titlul  „Fii parte a satului european – dinamizare rurală”, desfăşurat  în perioada 25 Februarie 2015 – 24 Decembrie 2015, timp de 10 luni.

Proiectul a fost finanţat din Fondul Social European prin Programul Oparaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară nr. 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul Major de Intervenţie 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”.

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea capacităţii de ocupare a persoanelor ocupate în agricultura de subzistenţă din regiunile Sud Muntenia şi Sud Vest Oltenia, din zone foste industrializate, prin programe integrate de consiliere, formare şi mediere a forţei de muncă, pentru un număr de 200 de persoane, şi asigurarea sustenabilităţii pe termen lung prin sprijinirea realizării de întreprinderi non-agricole de către membrii grupului ţintă.

În scopul realizării obiectivelor propuse, din cele 200 de persoane, 70 au beneficiat de cursuri de calificare nivel 1 în meseriile de „Baby Sitter” şi „Îngrijitoare bătrîni la domiciliu”, iar 120 au beneficiat de cursuri de specializare şi iniţiere. Din cele 120 de persoane, 30 au urmat cursul de specializare în  „Competenţe antreprenoriale” şi 90 de persoane cursurile de iniţiere în „Competenţe informatice” şi „Comunicare în limba engleză”. Din numărul total de beneficiari ai proiectului (grupul ţintă), peste 90% vor fi certificati în conformitate cu legislaţia în vigoare, din care peste 55% reprezintă femei certificate. Proiectul a prevăzut angajarea a minim 9% din beneficiarii certificaţi care au participat la programele integrate din cadrul proiectului.

Programele de formare s-au adresat exclusiv următoarelor persoane:
–    20 Persoane în căutarea unui loc de muncă
–    120 Persoane ocupate în agricultura de subzistenţă
–    60 Şomeri

Valoarea totală eligibilă a proiectului a fost de 2.837.138,00 lei, din care valoarea eligibilă a finanțării nerambursabile acordate din FSE de 2.389.505,36 lei, valoarea eligibilă a finanțării nerambursabile acordate din Bugetul Naţional 390.929,08 lei, iar contribuția eligibilă a Beneficiarului de 56.743,56 lei.

Pentru informaţii suplimentare – Elena Vârnav – Responsabil Relaţii Publice
Telefon: 0748 880 866 – E-mail: varnavelena@gmail.com

Comments

comments

DISTRIBUIȚI