Deputatul Dănuţ Bica şi-a prezentat raportul de activitate de la începutul mandatului de parlamentar şi până în prezent

Deputatul liberal Dănuţ Bica prezintă alegătorilor argeşeni un raport de activitate de la începutul mandatului său de parlamentar şi până în prezent, conform recomandărilor cerute de “Ghidul de bune practici parlamentare al Consiliului Europei”, în scopul asigurării transparenței decizionale, dar mai ales din respect faţă de cetăţenii care l-au trimis în Parlamentul României.

Deputat Dănuţ Bica:

La finalul a doi ani și jumătate de la alegerea mea ca deputat în cadrul Circumscripției electorale nr. 3 Argeș, mă simt dator să prezint un raport punctual cu privire la activitatea depusă în această perioadă, deoarece consider că transparența reprezintă un principiu care trebuie să fie asumat de către toți cei care dețin funcții de demnitate publică.

Am fost ales pe lista Partidului Național Liberal și activez în cadrul Grupului parlamentar al PNL de la Camera Deputaților.

Sunt membru în trei comisii permanente: Comisia pentru industrii și servicii, Comisia pentru afaceri europene și Comisia de validare.

Fac parte din Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Suediei și din Grupul parlamentar de prietenie cu Irlanda (în care dețin funcția de secretar).

Activitatea mea parlamentară pentru această perioadă, exprimată în cifre, este următoarea:
– 47 declarații politice (6 în anul 2017, 28 în 2018 și 13 în prima sesiune din anul 2019);
– 46 comunicate de presă (1 în anul 2017, 31 în 2018 și 14 în prima sesiune din anul 2019);
– 121 propuneri legislative (1 în anul 2016, 40 în 2017, 44 în 2018 și 36 în prima parte din anul 2019), din care 6 au fost promulgate legi;
– 175 întrebări și interpelări adresate membrilor Guvernului și șefilor unor agenții și autorități naționale (45 în anul 2017, 82 în 2018 și 48 în prima sesiune din anul 2019);
– 24 moțiuni, dintre care 5 moțiuni de cenzură și 19 moțiuni simple (2 moțiuni de cenzură și 3 moțiuni simple în anul 2017, 2 moțiuni de cenzură și 12 moțiuni simple în 2018, 1 moțiune de cenzură și 4 moțiuni simple în prima sesiune din anul 2019).

Declarațiile politice și comunicatele de presă au avut în mod special rolul de a critica derapajele guvernării PSD-ALDE, semnalând eșecurile înregistrate de aceasta în ceea ce privește realizarea investițiilor publice (cu intervenții repetate pe tema Autostrăzii Pitești – Sibiu), dar și în domeniile economiei, educației, sănătății și culturii.

Propunerile legislative pe care le-am inițiat împreună cu alți parlamentari au acoperit o gamă tematică extrem de largă, urmărind, printre altele, eliminarea birocrației excesive, modernizarea României prin investiții în infrastructura de transport, educație și cercetare, stimularea producției agricole, încurajarea muncii angajaților și respectarea dreptului pensionarilor la o pensie decentă, descentralizarea administrativă prin alocări financiare corecte (alocarea a 100% din impozitul pe venit și 80% din redevențe la nivel local), introducerea votului electronic pentru cetățenii cu domiciliul în afara țării, acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura comunistă, precum și celor deportate în străinătate sau constituite în prizonieri, diminuarea accizei la carburanți, eliminarea supra-impozitării contractelor de munca cu timp parțial, înființarea Muzeului National ,,Brătianu”, revizuirea Constituției prin punerea în aplicare a rezultatului Referendumului din 26 mai 2019 etc.

Cinci dintre aceste propuneri au fost promulgate ca legi:

– Legea nr. 154/2018 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;
– Legea nr. 202/2018 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012;
– Legea nr. 291/2018 privind aprobarea obiectivului de investiții Autostrada Iași-Târgu Mureș, Autostrada Unirii;
– Legea nr. 66/2019 privind instituirea zilei de 11 martie ca ,,Ziua Națională a Meseriilor”;
– Legea nr. 85/2019 pentru abrogarea alin. (5) și (6) ale art. 66 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor;
– Legea nr. 159/2019 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice.

Celelalte propuneri legislative se află în diverse stadii ale procedurii parlamentare.


Am depus, împreună cu alți deputați liberali, amendamente la diverse proiecte de legi supuse dezbaterii. Dintre acestea doresc să le menționez pe cele care au fost adoptate în cazul Legii energiei electrice și a gazelor, Legii offshore și Legii bugetului de stat pentru anul 2019 (prin care s-a reușit mărirea alocației de stat pentru copii).

Cu ocazia dezbaterii Legilor bugetului de stat pe anii 2017, 2018 și 2019, împreună cu ceilalți deputați şi senatori ai Partidului Național Liberal, susținând prioritățile reale de dezvoltare ale României, am propus adoptarea unor amendamente esențiale, de interes național, în domenii cheie ale vieții economice şi sociale.

În acest sens, pentru bugetul anului 2019 noi am solicitat, printre altele, asigurarea unor fonduri substanțiale pentru construcția de autostrăzi, alocarea a 100% din impozitul pe venit din salarii şi pensii către comunitățile locale, suportarea a 90% din cheltuielile cu asistența socială de la bugetul de stat, indexarea punctului de pensie cu 9% începând cu 1 ianuarie 2019, creșterea la 6% a contribuției la Pilonul 2 de pensii, generalizarea programelor ,,After School” şi ,,Masă diversificată în şcoli”, modernizarea şi retehnologizarea școlilor profesionale, acordarea de burse pentru elevii școlilor profesionale, bani mai mulți pentru medicina de familie şi asigurarea banilor necesari pentru construirea spitalelor regionale, dublarea alocațiilor pentru copii şi indexarea lor anuală cu rata inflației, dublarea indemnizațiilor pentru veteranii şi văduvele veteranilor de război, pentru deținuții politici şi urmașii lor şi pentru urmașii morților de la Revoluția din 1989, abrogarea articolului din OUG 114/2018 ce obligă autoritățile locale să majoreze taxele şi impozitele locale la plafonul maxim, alocarea fondurilor necesare pentru restituirea, în acest an, a banilor plătiți de cetățeni pentru taxa de timbru şi a taxei de primă înmatriculare, reducerea subvențiilor pentru partidele politice, finanțarea corespunzătoare a investițiilor strategice din energie.
Alături de colegii parlamentari PNL din județele învecinate, am formulat două amendamente pentru urgentarea construirii Autostrăzii Pitești-Sibiu referitoare la asigurarea finanțării pentru actualizarea studiilor geotehnice la Secțiunile 2 (Boița-Cornetu) şi 3 (Cornetu-Tigveni) şi pentru proiectarea şi execuția Secțiunii 4 (Tigveni-Curtea de Argeș).

Personal, ca deputat PNL de Argeş, am reluat cele trei amendamente pentru alocarea fondurilor necesare realizării unor lucrări pe care le consider absolut necesare pentru îmbunătățirea infrastructurii de transport şi relansarea industriei turismului în zona de nord a județului: amenajarea DN 7C – Transfăgărăşan pentru asigurarea circulației rutiere pe tot timpul anului, reabilitarea şi modernizarea DN 73C Câmpulung – Curtea de Argeș – Râmnicu Vâlcea şi reabilitarea şi restaurarea Gării Regale din Curtea de Argeș. De asemenea, la solicitarea comunităţilor locale din unele localități argeșene, am cerut să se asigure fonduri pentru realizarea sau extinderea reţelelor de canalizare şi a stațiilor de epurare în comunele Boţeşti, Poienarii de Argeş şi Valea Iaşului, pentru modernizarea unor drumuri comunale din Ciomăgeşti, Izvoru, Mozăceni, Poiana Lacului, Ştefan cel Mare şi Țițești şi pentru construirea unei săli de sport în comuna Schitu Goleşti.

Propunerile PNL au fost respinse pentru că parlamentarii de la PSD şi ALDE au alte priorități decât cele de interes național sau poate pentru că bugetul este construit pe o minciună, iar banii cu care se tot laudă guvernanții chiar nu există. Amendamentele formulate de mine, de interes major pentru argeșeni, au fost respinse inclusiv cu voturile deputaţilor şi senatorilor PSD şi ALDE care au fost aleşi în judeţul Argeş. Aceștia s-au opus chiar şi propunerii noastre de a asigura bani suficienţi pentru construirea Autostrăzii Piteşti-Sibiu, demonstrând astfel încă odată că actualii guvernanți chiar nu vor să construiască prea curând această autostradă.

Un amendament important pe care am reușit să îl impunem în bugetul pentru acest an a fost cel referitor la creșterea alocaţiei de stat pentru copii, de la 200 la 300 lei/lună pentru copii în vârstă de până la doi ani şi de la 84 la 150 lei/lună pentru copii cu vârste între 2 şi 18 ani.
Întrebările și interpelările adresate membrilor Guvernului și șefilor unor agenții și autorități naționale au avut o tematică legată preponderent de problemele județului Argeș (infrastructură, turism, sănătate, învățământ public, cultură, protecția mediului etc.) dar au atins și teme de interes național din domeniile economiei, fiscalității, sănătății, educației, mediului etc.

Conținutul detaliat al materialelor care fac obiectul activității mele parlamentare poate fi consultat pe site-ul Camerei Deputaților.

În cadrul delegațiilor comune ale Comisiilor pentru afaceri europene din Camera Deputaților și Senatul României, în perioadele 17-19 iunie 2018 și 23-25 iunie 2019 am participat la edițiile a 59-a și a 61-a ale Reuniunilor plenare ale COSAC (Conferința Organelor Specializate în Afaceri Comunitare și Europene) care au avut loc la Sofia, respectiv la București. În același context, am luat parte la conferințele desfășurate la Palatul Parlamentului sub egida SUERD (Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării), la alte acțiuni organizate ca urmare a exercitării dimensiunii parlamentare din cadrul Președinției României la Consiliul Uniunii Europene și la întâlniri cu delegații parlamentare din alte state, care au efectuat vizite oficiale în țara noastră.

Am fost prezent, de asemenea, la evenimentele la care am primit invitații din partea Președintelui României, ambasadelor, diferitelor instituții publice, asociațiilor profesionale etc.

Prezența mea în teritoriu s-a concretizat prin activitățile desfășurate în cadrul birourilor parlamentare deschise în municipiile Pitești, Câmpulung și Curtea de Argeș, audiențele acordate, participarea la diferite evenimente organizate în localitățile județului, întâlnirile cu reprezentanții unor organizații profesionale, vizitele la primării din județ, conferințele de presă susținute la sediile celor trei birouri parlamentare, participarea la emisiunile posturilor de televiziune locale etc”.

Comments

comments