Începând cu data de 6 aprilie 2015, formularul 200 „Declaraţie privind veniturile realizate din România” prin care contribuabilii îşi declară veniturile realizate în anul 2014 se poate depune şi on-line, prin intermediul Spaţiului Privat Virtual, fără a mai fi necesară deplasarea la sediul unităţilor teritoriale ale ANAF sau la poştă.

Formularul 200 se completează şi se depune până la data de 25 mai 2015 inclusiv de către persoanele fizice care au realizat, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani sau în natură din România, provenind din :
– activităţi comerciale
– profesii libere
– drepturi de proprietate intelectuală
– cedarea folosinţei bunurilor (chirii) cu titlu de activitate independentă (peste 5 contracte)
– cedarea folosinţei bunurilor (chirii)
– activităţi agricole care nu sunt impuse pe baza normelor de venit
– operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract
– transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise
– silvicultură şi piscicultură
 
Persoanele fizice care au acces la internet au următoarele opţiuni în ceea ce priveşte depunerea formularului 200 :
► completarea formularului electronic şi semnarea cu certificat digital calificat (instrucţiuni detaliate se găsesc la www.anaf.mfinante.gov.ro pagina “Servicii online Declaraţii electronice”)
► completarea datelor folosind direct serviciul Spaţiul Privat Virtual (instrucţiuni detaliate se găsesc la www.anaf.mfinante.gov.ro “Spaţiul Privat Virtual”)
 
Contribuabilii care sunt înregistraţi în Spaţiul Privat Virtual pot transmite simplu şi rapid formularul 200 „Declaraţie privind veniturile realizate din România” selectând câmpul „Declaraţii – Completare declaraţii” aflat pe coloana din stânga a paginii de pornire.
 
Contribuabilii care nu sunt înregistraţi în Spaţiul Privat Virtual pot începe să folosească acest serviciu accesând www.anaf.mfinante.gov.ro „Spaţiul Privat Virtual” pagina „Înregistrare utilizatori” şi completând informaţiile solicitate.
 
Contribuabilii care nu au acces la un computer conectat la internet pot depune formularul 200 în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
 

Comments

comments

DISTRIBUIȚI