Produsele alimentare cu probleme pot fi returnate, iar consumatorii îşi vor primi banii înapoi.

Iniţiativa a fost stabilită de Autoritatea Sanitar Veterinară cu marile lanţuri de magazine. Atsfel, comercianţii sunt obligaţi să publice informări în magazine cu privire la produsele afectate şi să returneze contravaloarea lor clienţilor.

Principalele drepturi ale consumatorilor sunt:

– de a fi protejaţi împotriva riscului de a achiziţiona un produs sau de a li se presta un serviciu care ar putea să le prejudicieze viaţa, sănătatea sau securitatea ori să le afecteze drepturile şi interesele legitime;
– de a fi informaţi complet, corect şi precis asupra caracteristicilor esenţiale ale produselor şi serviciilor, astfel încât decizia pe care o adoptă în legătură cu acestea să corespundă cât mai bine nevoilor lor, precum şi de a fi educaţi în calitatea lor de consumatori;
– de a avea acces la pieţe care le asigură o gamă variată de produse şi servicii de calitate;
– de a fi despăgubiţi pentru pagubele generate de calitatea necorespunzătoare a produselor şi serviciilor, folosind în acest scop mijloace prevăzute de lege;
– de a se organiza în asociaţii de consumatori, în scopul apărării intereselor lor.

Comments

comments