În perioada 10 – 13 mai s-a desfășurat la Poiana Brașov Conferința Internațională a OAMGMAMR, cu tema “Profesia de asistent medical în mileniul trei, perspective internaționale”.

 

Alături de delegații organizațiilor profesionale partenere din Irlanda, Spania, Grecia, Scoția, Croația cu care OAMGMAMR a dezvoltat relații de colaborare, au fost prezenți reprezentanți guvernamentali din Ministerul Sănătății, parlamentari, personalități ale mediului academic, specialiști din lumea medicală, reprezentanți ai autorităților județene și locale.

”Cred că putem fi toți de acord că într-o vreme în care globalizarea ne aduce zi de zi noi provocări profesionale, noi cunoștințe, noi tehnici și echipamente care ne ajută în îndeplinirea nobilei misiuni pe care ne-am ales-o, comunicarea, întâlnirile în cadrul evenimentelor științifice și socializarea profesională au devenit imperative ale traseului spre excelență. Frontierele dintre local, național și internațional s-au estompat mult în exercitarea profesiei; conștientizarea faptului că într-o comunitate globală de practicieni suntem mai informați, mai competenți, ne face mai buni în practica profesională și mai pregătiți pentru a  oferi pacienților siguranță maximă”, a declarat în discursul de deschidere domnul Mircea Timofte, președinte OAMGMAMR.

În cadrul sesiunilor de comunicări științifice și a atelierelor de lucru, pe parcursul celor două zile de conferință, peste 1.000 de asistenți medicali au avut prilejul audierii și vizionării a 56 de lucrări, referate, eseuri științifice și materiale video. Numeroasele aspecte teoretice și practice împărtășite din experiența profesională a asistenților medicali din Spania, Irlanda, Scoția, au oferit un prilej de dezbatere și analiză privind rolul, perspectivele și provocările profesiei de asistent medical în consolidarea sistemelor de sănătate.

Estera AMBRUȘ, speacker la Conferință

Prezentă la Conferință, Estera Ambruș, președintele Ordinului Asistenților Medicali Argeș, a susținut în plen lucrarea cu tema ”ÎMBUNĂTĂȚIREA CAPACITĂȚII DE ADAPTARE RAPIDĂ LA CRIZE A SISTEMELOR DE SĂNĂTATE ȘI ROLUL ASISTENTULUI MEDICAL ÎN ACEST PROCES”.

În cadrul expunerii Estera Ambruș a subliniat: ”Asistenții medicali contribuie la crearea sistemelor de sănătate solide și adaptabile, exercitând o influență majoră asupra eficienței și eficacității acestora în ansamblul lor prin capacitatea de a transform provocările cu care se confruntă sistemele de sănătate în realizări, identificând noi modalități de practică și adoptând modele de îngrijire novatoare.  Avem responsabilitatea profesională și deontologică de a furniza servicii de îngrijiri de sănătate de calitate către populație, ei deținând un rol determinant în îmbunătățirea adaptabilității sistemelor de sănătate.”

 

Comments

comments