În urma numeroaselor solicitări adresate insituţiei referitoare la munca în străinătate, ITM Argeş consideră necesar informarea următoarelor:

 

Agenţii de ocupare a forţei de muncă care au sediul social în judeţul Argeş pot desfăşura activitatea de mediere a angajării cetăţenilor români în străinătate numai dacă au încadrat în muncă personal cu experienţă în domeniul forţei de muncă, au organizată o bancă de date care să cuprindă ofertele şi solicitările de locuri de muncă în străinătate, informaţii referitoare la condiţiile de ocupare a acestora, la calificările şi aptitudinile solicitanţilor aflaţi în evidenţa lor, au încheiat cu persoane juridice, persoane fizice şi organizaţii patronale din străinătate, după caz,

Lista cu societăţile înregistrate la  ITM Argeş se poate obţine accesând site-ul  www.itmarges.ro.

Medierea se face în baza unor oferte ferme de locuri de muncă de la angajatorii străini şi persoanele interesate pot solicita societăţii să prezinte ofertele de angajare în străinătate.

Dintre elementele ce vor fi incluse obligatoriu în contractele individuale de muncă încheiate între angajatorul străin şi angajatul cetăţean român, se menţionează:
    – funcţia, meseria sau ocupaţia;
    – natura şi durata angajării, condiţiile de angajare, de încetare a angajării sau de reangajare;
    – durata timpului de muncă şi de repaus;
    – tariful orar, salariul lunar şi datele de plată a salariului;
    – condiţiile de muncă, măsuri de protecţie şi securitate a muncii;
    – posibilitatea transferării salariului în România;
    – asigurarea medicală a angajaţilor români, similar cu cea a cetăţenilor din ţara primitoare;
    – acordarea de despăgubiri angajaţilor români în cazul accidentelor de muncă, al bolilor profesionale sau al decesului;
    – condiţiile de cazare, de locuit sau, după caz, de închiriere a unei locuinţe şi de asigurare a hranei;
    – asigurarea formalităţilor, stabilirea condiţiilor de transport din România în statul în care se asigură ofertele de locuri de muncă şi retur pentru angajaţii cetăţeni romani şi membrii de familie care îi însoţesc sau îi viziteaza, precum şi suportarea cheltuielilor aferente;
    – obligaţiile angajaţilor cetăţeni români în străinătate.

În primul semestru al anului 2015 au fost mediate un număr de 427 persoane, iar dintre acestea au fost angajate în străinătate în urma medierii 396 de persoane.

“Atenţionăm agenţii de ocupare a forţei de muncă că au obligaţia de a asigura încheierea contractelor individuale de muncă şi în limba română. Neînregistrarea societăţii la ITM Argeş şi neasigurarea încheierii contractelor individuale de muncă de către agenţii de ocupare a forţei de muncă şi în limba româna constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă între 5.000 lei şi 10.000 lei.
De asemenea constituie contravenţie medierea contractelor de muncă în vederea angajării cetăţenilor români în străinătate de către agenţii de ocupare a forţei de muncă ce nu au ca activitate principală selecţia şi plasarea forţei de muncă şi se sancţionează cu amendă între 10.000 lei şi 15.000 lei.
În primul semestru al anului 2015 au fost aplicate un număr de două amenzi în valoare de câte 5000 lei fiecare, pentru neîncheierea de contracte de ofertă fermă de locuri de muncă cu persoane juridice, persoane fizice sau organizaţii patronale din străinătate şi pentru neîncheierea contractelor individuale de muncă şi în limba română de către agentul de plasare forţă de muncă” precizează Cristian Soare, inspector şef ITM Argeş.      

Comments

comments