Asociaţia GAL Găvanu Burdea anunţă lansarea sesiunii numarul 1(unu) de cereri de proiecte pentru anul 2014 în perioada 23.01.2014 – 24.02.2014, care vizează investiții realizate într-una dintre localitățile: Bîrla, Buzoești, Căldăraru, Corbu, Costești, Hîrsești, Lunca Corbului, Miroși, Săpata, Sârbii Măgura, Stolnici, Ungheni si  Tufeni, pentru masurile: 
Data lansarii apelului de selectie: 23 ianuarie 2014 (ora 10.00)
Data limita de depunere a proiectelor: 24 februarie 2014 (orele 14)
 
Fondurile  disponibile alocate acestei sesiuni   –  63.069 euro 
 
Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect este de 63.069 Euro; In conformitate cu versiunea a-XI-a PNDR 2007-2013 in cazul in care proiectele prevad achizitia de utilaje agricole, intensitatea ajutorului public va fi cea aplicabila pentru investitiile realizate prin masura 121, intensitatea aplicabila fiind majorata conform prevederilor fisei tehnice a Masurii 121 pentru fiecare tip de beneficiar. Cerinte de conformitate si eligibilitate  pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul sunt stabilite prin Ghidul Solicitantului aferent măsurii Masurii 312 , disponibil pe site-ul Agenţiei de Plaţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (www.apdrp.ro) sau M.A.D.R. www.madr.ro, în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție de către GAL GAVANU BURDEA, precum si prin Planul de Dezvoltare Locala al GAL GAVANU BURDEA, disponibil pe site-ul www.gal-gavanuburdea.ro. Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociatiei GAL Gavanu Burdea, din com. Birla, sat Birla nr. 127, jud. Arges, in zilele de Luni-Vineri, in intervalul orar 10.00 – 14.00 
 
Date de contact a GAL unde solicitanţii pot obţine informaţii detaliate: 
Asociaţia GAL Găvanu Burdea, Localitatea Bîrla, sat Bîrla, nr. 127, Județul Argeş
Tel.: 0752 029 000, 0752 029 010   
Fax: 0248 678 090
Email: galgavanuburdea@yahoo.com
Web: www.gal-gavanuburdea.ro 
 
 
 
  
 

Comments

comments

DISTRIBUIȚI