Asociaţia GAL Găvanu-Burdea este un parteneriat public-privat, constituit în anul 2011, conform Programului LEADER, Axa 4, PNDR. Teritoriul Găvanu-Burdea, cuprinde 10 unităţi administrativ teritoriale (nouă comune şi un oraş) din judeţul Argeş si 3 comune din judeţul Olt: comunele Bîrla, Buzoeşti, Căldăraru, Hârseşti, Lunca Corbului, Miroşi, Săpata, Stolnici, Ungheni şi oraşul Costeşti – în Argeş şi Corbu, Sârbii Măgura şi Tufeni – în Olt.

În cadrul Planului de dezvoltare 2007 – 2013 au fost selectate un număr de 52 proiecte cu o valoare totala de 2.640.335 euro, din care autorităţile publice au depus 17 proiecte, restul de 35 proiecte au fost depuse de investitori privaţi.

În anul 2014, Asociaţia GAL Găvanu-Burdea a derulat următoarele acţiuni principale:

1) instruirea angajaţilor GAL, liderilor locali, membrilor comitetului de selecţie a proiectelor şi partenerilor GAL, in acest sens fiind derulate 3 sesiuni de instruire, astfel:

*curs „Monitorizarea proiectelor”, perioada 25 – 30 august 2014
*curs „Achiziţii conform P.N.D.R. pentru beneficiarii din domeniul privat”, perioada 04 -07.12.2014
*curs „Achiziţii publice în România conforme P.N.D.R. pentru beneficiarii din sectorul public”, perioada 11 – 14.12.2014

2) lansarea apelurilor pentru propuneri de proiecte cu valoarea cumulată de 713.637 euro, după cum urmează:

Măsura 121 „Sprijin pentru creşterea valorii economice a exploataţiilor mici”, perioada sesiune 14.01 – 14.02.2014, 1 proiect cu valoarea de 18.750 euro; perioada sesiune 21.08 – 30.09.2014, 2 proiecte cu valoarea de 174.820 euro;

Măsura 313 „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere”, perioada sesiune 29.11.2013 – 03.02.2014, 1 proiect cu valoarea de 99.341 euro;

Măsura 322 „Renovarea si dezvoltarea satelor”, perioada sesiune 14.01 – 14.02.2014, 1 proiect cu valoarea de 41.758 euro; perioada sesiune 13.03 – 24.04.2014, 4 proiecte cu valoarea de 350.468 euro; perioada sesiune 14.07 – 14.08.2014, 1 proiect cu valoarea de 28.500 euro.

3) informare cu privire la stadiul implementării Planului de dezvoltare locală.

Această activitate a avut ca scop diseminarea informaţiilor privind activităţile întreprinse urmare a acţiunii de promovare în teritoriu, precum şi rezultatele obţinute şi beneficiile directe ale acestora asupra întregului teritoriu, obiectivul final fiind asigurarea transparenţei acţiunilor, precum şi crearea unui capital de imagine şi atitudine.

Sesiunile de informare, desfăşurate pe tot parcursul anului 2014, au vizat tot teritoriul GAL şi au fost pliate pe activităţile din fiecare localitate parteneră, derulate cu ocazia „zilei localităţii”, evenimente de importanţă pentru locuitori şi pentru teritoriu.

15.12.2014 – Asociaţia GAL Găvanu Burdea – Director executiv, Ion Pană
Asociaţia G.A.L. Găvanu Burdea

Comuna Bîrla, sat Bîrla, nr. 127, Judeţul Argeş
Tel. 0752.029000, 0752.029010, Fax. 0248.678090 E-mail – galgavanuburdea@yahoo.com
www.gal-gavanuburdea.ro

Comments

comments

DISTRIBUIȚI