Mănăstirea „Negru Vodă” din Câmpulung Muscel are cel mai înalt turn de clopotniţă din ţară. Înalt de 35 de metri, acesta a fost construit în anul 1647, ctitor fiind Matei Basarab. În acele timpuri, turnul clopotniţei a fost conceput pentru a avea atât funcţia de poartă de incintă, cât şi de fortificaţie cu caracter militar, fiind prevăzut cu metereze. Pentru turişti, clopotniţa Mănăstirii „Negru Vodă” reprezintă un deosebit punct de atracţie, mai ales pentru priveliştea oferită.

Mănăstirea „Negru Vodă” dă o importanţă specială zonei nu numai prin clopotniţa înaltă de 35 de metri, ci şi prin faptul că reprezintă cel mai impresionant ansamblu monastic din Muscel. Practic, în componenţa ei intră mai multe construcţii, cum ar fi Paraclisul Domnesc al curţii voievodale, biserica mare a mănăstirii, biserica mică, clopotniţa, Casa Domnească, casele egumeneşti, anexa Casei Domneşti şi chiliile.
Aşa după cum o arată vechile manuscrise, Palatul Domnesc a fost nucleul în jurul căruia s-au ridicat celelalte construcţii care stau şi astăzi în picioare şi pe care Matei Basarab le-a restaurat în perioada 1635-1636, deoarece aproape întreg ansamblul a fost distrus în urma unui mare cutremur ce a avut loc în 1628.

 

Comments

comments

DISTRIBUIȚI