Ce obligaţii trebuie achitate la Fisc în luna iunie

Persoanele fizice autorizate (PFA) şi ceilalţi contribuabili care realizează venituri din activităţi independente trebuie să plătească la stat în această lună impozitul pe venit şi contribuţiile sociale.

Acestea reprezintă plăţi anticipate aferente trimestrului al doilea din 2016 şi pot fi efectuate până pe 27 iunie, întrucât ziua de 25 pică într-o sâmbătă.

Conform reglementărilor în vigoare, persoanele fizice autorizate sunt obligate să plătească, în afară de plata anticipată a impozitului pe venit aferentă trimestrului II din 2016, contribuții de asigurări sociale (CAS) și contribuții de asigurări sociale de sănătate (CASS), precum şi impozitul pe venit. Pe lângă aceste două contribuții obligatorii, mai există și unele contribuții opționale, pentru care persoanele fizice autorizate pot să opteze. Este vorba despre contribuția la bugetul asigurărilor pentru șomaj, contribuția pentru asigurarea în caz de accidente de muncă și boli profesionale, precum și contribuția pentru concedii și indemnizații (FNUASS).

Sunt obligate să efectueze aceste plăţi persoanele fizice organizate ca întreprinderi individuale, întreprinderi familiale şi persoane fizice autorizate, care realizează venituri din activități independente, din cedarea folosinței bunurilor, activităţi agricole impuse în sistem real, precum şi din silvicultură şi piscicultură, cu excepţia veniturilor din arendare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here