Prevederile noului Cod fiscal, aplicabile de la 1 ianuarie 2016, aduc o relaxare fiscală pentru firmele, dar majorează sarcina fiscală a persoanelor fizice.

Impozitarea veniturilor din activități independente va suferi modificări semnificative. Pe lângă schimbarea criteriilor de dependență fiscală, noile reguli de impozitare au fost introduse pentru a reduce descuraja plata mascată a angajaților pe contracte de colaborare cu persoane fizice autorizate.

Cea mai importantă modificare se referă domeniul contribuției la bugetul asigurărilor sociale de stat (CAS). Astfel, în prezent, PFA-urile au posibilitatea de a se asigura în sistemul public de pensii la un venit asigurat care poate fi inferior venitului efectiv realizat, fără a fi însă mai mic de 35% din câștigul salarial mediu brut (CSMB) utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat (aprox. 845 RON) și nici mai mare decât echivalentul a de 5 ori CSMB (12.075 RON).

Contribuția la CAS se datorează în cota integrală 26,3% aplicabile bazei de calcul menționate mai sus. Așadar, în prezent persoana fizică are opțiunea de a plăți contribuția la un plafon minim de asigurare, rezultând astfel o obligație minimă la CAS de 230 RON pe lună.

Începând cu data de 1 ianuarie 2016, pentru veniturile din activități independente se va plăti CAS indiferent dacă persoana fizică obține și venituri din salarii sau nu.

Cota aplicabilă de CAS de 10,5% (cota individuală) se va calcula asupra venitului net realizat (venituri impozabile minus cheltuieli deductibile) și corespunde unui stagiu de cotizare de doar 1/3. Persoanele care doresc o pensie integrală vor fi nevoite să plătească și cota de CAS a angajatorului de 15,8% din venitul net realizat.

Se remarcă o schimbare și în ceea ce privește modalitatea de plată a contribuției la CAS, în timpul anului persoana fizică autorizată având obligația de a efectua plăți anticipate la o bază lunară de calcul de 35% din CSMB (aprox. 845 RON). În anul fiscal următor, pe baza declarației de venit realizat, organele fiscale vor recalcula baza lunară de calcul al contribuției ca diferența între venitul brut realizat și cheltuielile efectuate în scopul desfășurării activității, exclusiv cheltuielile cu CAS. Plafonarea la nivelul maximal de 5 ori CSMB (în total 12.075 RON) rămâne în vigoare.

PFA-urile vor datora în continuare și contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) în cota individuală de 5,5%, baza lunară de calcul fiind reprezentată tot de diferența dintre venitul brut și cheltuielile deductibile, exclusiv cheltuielile cu CASS. Elementul de noutate intervine începând cu data de 1 ianuarie 2017 când și baza de calcul a CASS va fi plafonată la de 5 ori CSMB, în cazul în care nu intervin modificări suplimentare în legislația fiscală până la acea dată.

Persoanele fizice autorizate nu au obligații suplimentare de plată în ceea ce privește celelalte contribuții sociale (șomaj, concedii și indemnizații, accidente de muncă și boli profesionale, Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale).

Ca și până în prezent, persoanele fizice autorizate vor avea posibilitatea de a se asigura în sistemul asigurărilor pentru somaj și pentru concedii și indemnizații.

Comments

comments

DISTRIBUIȚI