Luni, în a doua zi de Paşte, a avut loc prima extragere din Loteria bonurilor fiscale, fondul de premiere fiind de un milion de lei. Extragerea a fost organizată de Loteria Română şi la ea au participat bonurile fiscale emise în perioada 2 februarie – 28 martie 2015.

Au fost extrase trei serii de bile, pentru luna, ziua şi valoarea bonului fiscal. Numerele care au iesit din urnă au fost:
2 – luna;
7 – ziua;
006 – valoarea bonului.
Astfel, toţi cei care au un bon fiscal din data de 7 februarie 2015, cu o valoare cuprinsă între 6,00 şi 6,99 de lei sunt câştigători. Rezultatele extragerii au fost postate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, al Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al C.N. „朖oteria Română”・S.A., unde vor rămâne afişate minimum 30 de zile.

Revendicarea premiilor se poate face până la data de 13 mai inclusiv, prin depunerea în original a bonului fiscal câștigător împreună cu o copie după actul de identitate și de o cerere, la orice administrație fiscală din structura ANAF. Cererile depuse după 31 mai nu vor mai fi luate în consideraţie. Formularul cererii poate fi obținut gratuit de la administrația fiscală la care se depune bonul fiscal sau descărcat de pe site-ul www.mfinante.ro.

Un bon fiscal este considerat câștigător doar dacă îndeplinește cumulativ condițiile prevăzute de lege, având înscrise elementele obligatorii care arată că a fost emis cu un aparat de marcat  fiscalizat (de exemplu: logotipul și seria fiscală ale aparatului de marcat electronic fiscal, data și ora emiterii precum și numărul de ordine). La solicitarea titularului bonului fiscal, unitatea teritorială a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală unde a fost depus originalul bonului fiscal câştigător eliberează o copie care poartă menţiunea „枋onform cu originalul”・

Plata câştigurilor se face de către Ministerul Finanţelor Publice, în termen de 60 de zile de la expirarea termenului de revendicare a premiilor, după verificarea autenticităţii şi realităţii bonurilor fiscale depuse pentru revendicarea premiilor, de către organele competente ale ANAF.

Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul www.mfinante.ro la rubrica Loteria bonurilor fiscale: http://www.mfinante.ro/loteriabonurilor.html?pagina=loteriabonurilor.

Comments

comments

DISTRIBUIȚI