Activitatea de control desfăşurată de ITM Argeş în anul 2016

În domeniul relaţiilor de muncă

Principalul obiectiv al acţiunilor de control a fost identificarea şi combaterea cazurilor de  muncă fără forme legale şi luarea măsurilor ce se impun pentru respectarea de către angajatori a prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă, respectiv diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative ale acestui fenomen.

Identificarea cazurilor de muncă fără forme legale a fost avută în vedere la un număr de 2147 de unităţi controlate, fiind identificaţi că folosesc muncă fără forme legale un număr de 244 angajatori, la care au fost depistate desfăşurând activitate fără contracte individuale de muncă încheiate în formă scrisă 676 persoane, din care sancţionaţi contravenţional 203 agenţi economici. Valoarea totală a amenzilor aplicate pentru muncă fără forme legale a fost de 3.000.000  lei.

În anul 2016, au fost identificaţi 41 angajatori la care au fost depistate mai mult de 5 persoane prestând activitate fără forme legale de angajare, în aceste cazuri fiind sesizate organele de cercetare penală, având în vedere prevederile articolului 264 alin. 4 și 265 alin.1 din Codul Muncii republicat.
Au fost dispuse un număr de 1.297 măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

ITM Argeş a desfăşurat în anul 2016 mai multe acţiuni având drept obiectiv îmbunătăţirea stării de securitate şi sănătate în muncă prin diminuarea numărului de neconformităţi prezente la locurile de muncă.
În baza legii nr.319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, au fost efectuate 2148 controale. Au fost aplicate 211 amenzi valoarea totală a acestora fiind de 903.000 lei. Au fost dispuse un număr de 1.229 măsuri pentru remedierea deficientelor constatate.

Comments

comments