Bilanţ al pompierilor argeşeni după sărbătorile pascale: 39 de nereguli constatate, în 21 biserici. Premergător şi pe timpul Sărbătorilor Pascale, dar și al minivacanței de 1 Mai, efectivele Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Cpt. Puică Nicolae” al judeţului Argeş au fost angrenate într-o serie de activităţi ce au avut drept scop asigurarea protecţiei şi siguranţei cetăţenilor şi evitarea producerii unor evenimente neplăcute.

În perioada 15 aprilie – 2 mai, inspectorii de prevenire au intensificat controalele la unităţile de cult și unitățile de turism și agrement din judeţul Argeş, unde, an de an, se înregistrează afluență mare de persoane.

Au fost verificate aspecte ce vizează apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă, astfel:

La unitățile de cult:
– Număr de unități verificate – 21, din care 5 sunt monumente istorice;
– Număr de nereguli constatate – 39;
– Număr de avertismente aplicate – 29.

La unitățile de turism și agrement:
– Număr de unități verificate – 17;
– Număr de nereguli constatate – 50;
– Număr de nereguli soluţionate – 2;
– Număr de avertismente aplicate – 33;
– Număr amenzi aplicate – 11;
– Cuantum amenzi aplicate – 23.000,00 RON.

Principalele nereguli constatate au fost:
1. Nu au fost solicitate şi obţinute Avizul / Autorizaţia de securitate la incendiu pentru construcţiile cu destinaţia „cult”, respectiv „primire turistică”
2. Nu sunt stabilite prin dispoziţii scrise, responsabilităţile şi modul de organizare pentru apărarea împotriva incendiilor în cadrul unităţii;
3. Nu este organizată intervenţia de stingere a incendiilor cu personalul propriu;
4. Nu sunt întocmite/actualizate/avizate Planurile de intervenţie în caz de incendiu;
5. Nu se efectuează de către persoanele responsabile, controale interne periodice, în scopul depistării şi cunoaşterii oricăror stări de pericol, care pot favoriza producerea ori dezvoltarea incendiilor;
6. Nu sunt asigurate măsurile corespunzătoare de apărare împotriva incendiilor pentru perioadele în care activitatea normală este întreruptă;
7. Instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă nu se execută în conformitate cu prevederile legale (nu sunt întocmite fişele de instructaj, nu sunt completate fişele de instructaj, nu este întocmită/actualizată tematica pentru instructajul periodic), respectiv nu este organizată această activitate;
8. Nu s-a emis procedura privind modalităţile de evacuare, adaptate specificului unităţii, cu stabilirea priorităţilor în desfăşurarea operaţiunilor de salvare şi evacuare a utilizatorilor spaţiilor;
9. Nu s-a asigurat echiparea construcţiilor cu instalaţii de detecţie, semnalizare şi avertizare a incendiilor, respectiv exploatarea/funcţionarea cu deficienţe a acestora.

Comments

comments