Au fost lansate trei noi masuri din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Daniel Constantin, a susținut o conferință de presă la sediul instituției, cu ocazia lansării a trei noi măsuri din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020.

Astfel, ministrul Agriculturii a anunțat lansarea sub-măsurii 4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice” – a) IRIGAȚII, a sub-măsurii 6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale” și a sub-măsurii 6.4 „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole”.

În ceea ce privește sub-măsura 4.3 „Sprijin pentru investiții în infrastructură legate de dezvoltarea, modernizarea și adaptarea sectoarelor agricol și forestier” – Componenta irigații, aceasta dispune de o alocare financiară totală aferentă PNDR 2014-2020 de 435.294.118 de euro (FEADR + Buget Național), respectiv de oalocare financiară aferentă sesiunii 2015 de 218.000.000 de euro (FEADR + Buget Național).

Sub-măsura poate fi accesată de organizații/federații ale utilizatorilor de apă înființate în conformitate cu legislația în vigoare, constituite din proprietari/utilizatori de terenuri agricole.

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, și nu va depăși 1.000.000 de euro/proiect pentru sistemele de irigații aferente stațiilor de punere sub presiune, respectiv 1.500.000 de euro/proiect pentru amenajarea sistemelor de irigații aferente stațiilor de pompare și repompare.

”Prin PNDR 2007-2013 am finanțat proiecte pentru infrastructura secundară de irigații pentru o suprafață de peste 300.000 de hectare. Prin măsura lansată astăzi, deschidem sesiunea de primire de proiecte din partea organizațiilor și federațiilor ale utilizatorilor de apă înființate în conformitate cu legislația în vigoare, constituite din proprietari sau utilizatori de terenuri agricole, pentru a dezvolta infrastructura secundară pentru alte 400.000 de hectare, ceea ce ar duce la o creștere semnificativă a suprafețelor irigate și, implicit, la rezultate mai bune în ceea ce privește producțiile realizate de producătorii din zonele deservite de aceste sisteme de irigații”, a precizat ministrul Agriculturii, Daniel Constantin.

Informații suplimentare:

Sub-Măsura 6.2 Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale dispune de o alocare financiară totală PNDR 2014-2020 de 117.772.552 de euro iar alocarea financiara a sesiunii din 2015 (15 iulie –・30 octombrie) este de 44.164.707 de euro.

Aceasta măsură vizează diversificarea economiei rurale prin creşterea numărului de microîntreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul neagricol, dezvoltarea serviciilor şi crearea de locuri de muncă în spațiul rural, precum și încurajarea menținerii și dezvoltării activităților meșteșugărești tradiționale.
Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară, respectiv 50.000 de euro/proiect, cu posibilitatea majorării sprijinului la valoarea de 70.000 de euro/proiect (în cazul activităților de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare și de agroturism), pentru finanțarea de noi activități neagricole în mediul rural pe baza unui plan de afaceri.

Între categoriile de beneficiari care pot aplica pentru această sub Măsura menționăm:
• Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități neagricole în spațiul rural pentru prima dată. Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;
• Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități neagricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
• Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-up).
Sub-Măsura 6.4 Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole dispune de o alocare financiară totală PNDR 2014-2020 de 152.573.159 de euro iar pentru sesiunea din 2015 (15 iulie –・30 octombrie) de 57.214.935 de euro.

Această sub-măsură vizeazăstimularea mediul de afaceri din mediul rural, contribuind astfel la creşterea numărului de activităţi neagricole desfăşurate în zonele rurale. De asemenea, aceasta sub-măsura are ca scop dezvoltarea activităţilor neagricole existente, care să conducă la crearea de locuri de muncă, creşterea veniturilor populaţiei rurale și reducerea diferențelor dintre mediul rural şi urban.

Sprijinul va fi acordat pe principiul rambursarii costurilor eligibile suportate și plătite efectiv și nu va depăși 200.000 de euro/beneficiar.
Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70% și se poate majora până la 90% pentru solicitanții care desfășoară activități de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare și agroturism și pentru fermierii care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unor activități non-agricole.

Din categoriile de beneficiari care pot aplica pentru această măsura menționăm:

・    micro-întreprinderi și întreprinderi neagricole mici existente și nou înființate din spațiul rural;
・    fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici, cu excepția persoanelor fizice neautorizate.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here