Primăria comunei Popeşti, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante  de execuţie de referent (M), clasa III, gradul profesional superior, în cadrul compartimentului Financiar-Contabil.

Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt:
a) dosarul de înscriere se depune până la data de 17.04.2016, ora 16.00;
b) proba scrisă va avea loc în data de 27.04.2016, ora  10.00;
c)interviul va avea loc în data de 29.04.2016, ora 10.00;   

Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Primăriei comunei Popeşti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Condiţiile de participare sunt:
・    să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999, republicată2, pentru ocuparea unei funcţii publice.
・    absolvent de studii  liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat, conform art.9 alin(c) din Legea 188/199 privind Statutul funcţionarilor publici modificată şi completată (r2);
・    Vechime in specialitatea studiilor minim 9 ani;
・    cunoştinţe operare P.C nivel mediu.

Bibliografia şi actele necesare pentru dosarul de înscriere sunt  afişate  la sediul  Primăriei Comunei Popeşti, Judeţul Argeş. Informaţii suplimentare se pot obţine la tel.0248693109,  Resurse Umane .
 PRIMĂRIA COMUNEI POPEŞTI, JUDEŢUL ARGEŞ, CUI 4469418
TEL. / FAX. 0248693109, e-mail: primarie@popesti.cjarges.ro
NR.765/05.04.2016
PRIMAR BARBU MIRCEA

Comments

comments

DISTRIBUIȚI